Interreligiös solidaritet i Ukraina

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig!

Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp…

När kriget i Ukraina startade uppmanade landets överrabbin Yaakov Bleich judar och kristna i Ukraina och i hela världen att be Psalm 31. Det ukrainska bibelsällskapet har lagt upp en video med klipp från hur psalmen läses i skyddsrummen. Den finns också på det svenska bibelsällskapets hemsida.

Överrabbinen har också uttalat att ”den judiska gemenskapen är en integrerad del av Ukraina och står enad med det ukrainska folket, regeringen och de väpnade styrkorna för att försvara Ukraina. Ukrainas regering har stått upp för den judiska gemenskapen sedan Ukraina blev självständigt 1991.” Utan att direkt nämna det är udden tydligt riktad mot Putins tal om denazifiering av Ukraina.

Den muslimske ledaren Mufti Said Ismagilov gjorde också ett uttalande när invasionen inleddes och uppmanade alla att försvara Ukraina från den ryska aggressionen och befria de ockuperade områdena på Krim och Donbass. Under ockupationen av Krim har tatarerna, den muslimska folkgruppen, varit mest utsatta för det ryska förtrycket. 2016, då förtrycket av tatarerna tilltog, uttalade överrabbin Bleich tillsammans med andra religiösa ledare sitt stöd för dem, och påminde om deportationen av krimtatarerna 1944. Senast 22 mars i år dömdes två krimtatarer till 13 respektive 17 års fängelse i Ryssland för att ha utövat sin tro.

I Odessa gjorde kristna, judiska och muslimska företrädare kraftfulla uttalanden mot den ryska aggressionen – en av dem var ärkepräst Pavlo Poleshchuk från den gren av den ukrainska ortoxa kyrkan som än så länge står under Moskvapatriarkatet. De underströk alla att Ukraina har en tradition av mångreligiös samlevnad.

HELENE EGNELL

Källa: Kharkiv Human Rights Protection Group www.kphg.org/en/

För originaltexten, se PDF.

Comments are closed.