Author Archives: Redaktionen

Luther 2017 – reformationsjubileum och Lutherdecennium

År 2017 är det reformationsjubileum – det är då 500 år sedan Luther publicerade sina 95 teser mot avlatshandeln.

Förslag till ny kyrkohandbok

Handboksförslaget är på många sätt ganska försiktigt och traditionsbevarande.

Hur mäter vi diakoni?

Vi vill peka på möjligheten att i avsaknad av riktlinjer börja i den andra änden, d.v.s. i det som faktiskt sker. Hur vet vi att vi gör rätt saker och på rätt sätt om vi inte frågar dem det berör?

Födda fördömda?

Vart de än kommer och var de än bor skapas en mörk berättelse av diskriminering, hot och hat: på modern svenska grövsta slag av mobbning.

Medlemsfiske eller pastoral tillvändhet?

Tröskeln att vända sig till kyrkan med önskan om att få döpa sig hade blivit för hög.

Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 2)

Vi saknar en diskussion bland de kritiska rösterna till omskärelse av pojkar om samspelet mellan religionsfrihet, föräldrarnas roll och barnets rätt, inte minst till identitet och tillhörighet. (Del 2 av 2)