Author Archives: Redaktionen

Samverkande diakonalt arbete i Malmö

Att arbeta mot ojämlikhet och orättvisa, att arbeta för barn och vuxnas självklara rätt att hoppfullt kunna blicka framåt är en kristen och diakonal angelägenhet.

Hopp inför framtiden

Kan man tala om hopp inför framtiden när viktiga och nödvändiga strukturomvandlingar gör så att medarbetare går på knäna av oro och rädsla?

Tillsyn över ämbetsbärare i Svenska kyrkan och Church of England (Del 2)

Utifrån olika teologiska ståndpunkter skiljer sig den rättsliga processen åt i de båda kyrkorna även om regelverket vad gäller vad som krävs av präster har påfallande likheter.

Tillsyn över ämbetsbärare i Svenska kyrkan och Church of England (Del 1)

Det som efterfrågas är ett professionellt förhållningssätt i uppgiften som präst – i Kristi efterföljd.

Kritisk granskning av Gummibibeln

Gummibibelns ambitioner och kvaliteter gör mig bara ännu mer sorgsen.

Som på film – filmens betydelse för brudpars berättelser om sina bröllop

Det är Svenska kyrkans ansvar att ta makt över sin berättelse. Vilken bröllopsberättelse vill kyrkan förmedla?