Nya psalmer i Svensk Kyrkotidning

Från och med nummer 12-2013 av Svensk Kyrkotidning introducerar vi en helt ny avdelning i tidningen med nyskrivna psalmer. Detta är ett resultat av ett samarbete mellan Svensk Kyrkotidning och Anders Frostensons Stiftelse Psalm och sång.

Anders Frostenson är representerad med 156 psalmer i 1986 års Psalmbok. Hans stora önskan var att ge många människor möjlighet att uttrycka sig genom psalmer. I sin bok ”Dogmat och dikten” beskriver han hur en psalm kan skapas.

För att möjliggöra framtida psalmskrivande har Anders Frostenson donerat alla intäkter från sina verk till Anders Frostensons Stiftelse Psalm och sång. Stiftelsen grundades 1997 och delar bland annat ut stipendier till personer som vill ägna tid åt psalmskrivande. Mer än 300 stipendier har delats ut sedan stiftelsen startade sin verksamhet.

I takt med att intresset för psalmskrivande har utvecklats har stiftelsen startat nya aktiviteter. En gång årligen arrangeras ett psalmforum där nya stipendiater får träffa varandra och utbyta erfarenheter. De får också möta erfarna psalmförfattare och tonsättare.

Stiftelsen driver också sedan 2005 år en tvåårig psalmskola, det vill säga en skrivarskola med särskild inriktning på psalm. Här får eleverna möta aktiva poeter och andra författare liksom olika grupper i samhället för att få erfarenhet av hur psalmen uppfattas ur olika perspektiv. Fryshuset och Stadsmissionens Klaragården är exempel på bredden av ett sådant erfarenhetsutbyte. Musiken är en viktig bärare av psalmen i församlingarna. Jämte aktiva kompositörer är Ersta-Sköndal högskolas kyrkomusikerutbildning och Oskarshamns folkhögskola några av stiftelsens samarbetspartner på detta område. Psalmskolan avslutar under våren 2013 sin fjärde elevkull.

Anders Frostensons Stiftelse söker nu tillsammans med Svensk Kyrkotidning finna en väg att föra ut nya psalmer i församlingarnas arbete. Vi har därför överenskommit med några psalmförfattare och tonsättare att få publicera deras nya verk. De får användas i församlingarnas arbete utan kostnad under ett år från publiceringsdagen. Därefter hoppas vi att verken skall ges ut av olika förlag och kunna vara en viktig källa vid utgivande av nya psalmböcker.

Avsikten är att också publicera nya psalmtexter där kyrkomusiker och andra kompositörer inbjuds att tonsätta verken. De nya psalmerna kan sedan publiceras i Svensk Kyrkotidning. På detta sätt skapas en dialog mellan tidningen och församlingarna i utvecklingen av våra nya psalmer.

Det är vår förhoppning att detta samarbete ska bli till glädje för Svensk Kyrkotidnings läsare, psalmförfattare och kyrkomusiker.

Comments are closed.