Category Archives: Debatt

Sökes: Tydlighet i tron. Finnes: liv i mångfald

I en krönika i Expressen i februari kritiserar Joel Halldorf Svenska kyrkans präster för att vara vaga i sin tro. Ninna Edgardh menar att alla svenska trossamfund i dag står inför en utmaning i hur kristen tro ska gestaltas. Det gäller inte endast Svenska kyrkan och dess präster.

Den ena handen måste veta vad den andra gör

Jag är glad att Anna Karin och Sune har tagit upp samtalet. Ett samtal som är svårt, därför att vi så ofta talar förbi varandra. Men vi måste ändå försöka.

Låt oss använda ickevåldets två händer

I en opinionsartikel i förra numret av Svensk Kyrkotidning tog Helene Egnell upp beslutet om i kyrkomötet rörande folkrätt och möjlig apartheid i Israel. Debatten i frågan fortsätter här med en replik av Anna Karin Hammar och Sune Fahlgren.

Diakoni är inte synonymt med ekonomiskt stöd

Det finns ofta höga förväntningar på att kyrkan ska stödja hjälpsökande ekonomiskt. Finns det risker med en sådan roll?

Om en människas identitet blir en kyrklig åsiktsfråga

Det kan inte vara situationen som avgör. Det blir orimligt om det är möjligt för prästen att säga till paret som vill veta varför hen inte kan viga dem ”att jag tror inte att homosexualitet är Guds vilja” men inte tillåtet att ge samma svar till den som i samtal talar om sin könsidentitet. Lära och liv måste hänga samman också i Svenska kyrkan.

Otydlighet skulle döljas med biskoplig pompa

Kyrkans uppdrag är förkunnelse och sakrament men Martin Modéus förskjuter just centrum genom sitt estetiska försök till fördjupning.