Årsindex 2012

[star] = Även publicerad på hemsidan

ÅRGÅNG 108

→ LEDARE
→ DEBATT
→ ARTIKLAR
→ RECENSIONER
→ ÖVRIGT
→ TEXT & TOLKNING

LEDARE

Petra Carlsson
[index title=’Det finns ingen enkel försoning’ url=’ledare/det-finns-ingen-enkel-forsoning’ year=’2012′ nr=’4′ p=’59’]
[index title=’Bortom allt förnuft’ url=’ledare/bortom-allt-fornuft’ year=’2012′ nr=’11’ p=’211′]
[index title=’Doktorera för att tänka nytt’ url=’ledare/doktorera-for-att-tanka-nytt’ year=’2012′ nr=’25’ p=’463′]

Elin Engström
[index title=’Identitetsdebatten och trosgemenskapen’ url=’ledare/identitetsdebatten-och-trosgemenskapen’ year=’2012′ nr=’6′ p=’103′]
[index title=’Upp till kamp emot gubbstrutten’ url=’ledare/upp-till-kamp-emot-gubbstrutten’ year=’2012′ nr=’17’ p=’315′]
[index title=’Vem får knacka på?’ url=’ledare/vem-far-knacka-pa’ year=’2012′ nr=’24’ p=’447′]

Peter Forsberg
[index title=’Omstart’ url=’ledare/omstart’ year=’2012′ nr=’2′ p=’19’]
[index title=’”Världen har blivit så konstig”’ url=’ledare/varlden-har-blivit-sa-konstig’ year=’2012′ nr=’8′ p=’147′]
[index title=’Om mod’ url=’ledare/om-mod’ year=’2012′ nr=’16’ p=’299′]
[index title=’Bilden av Jesus’ url=’ledare/bilden-av-jesus’ year=’2012′ nr=’20’ p=’371′]

Boel Hössjer Sundman
[index title=’Blir du lönsam, lille vän?’ url=’ledare/blir-du-lonsam-lille-van’ year=’2012′ nr=’5′ p=’83’]
[index title=’Det personliga varumärket’ url=’ledare/det-personliga-varumarket’ year=’2012′ nr=’14’ p=’267′]
[index title=’Hunger efter det verkliga’ url=’ledare/hunger-efter-det-verkliga’ year=’2012′ nr=’23’ p=’431′]

Stig Linde
[index title=’Vigningstjänstens ”Moment 22”’ url=’ledare/vigningstjanstens-moment-22′ year=’2012′ nr=’3′ p=’35’]
[index title=’Utanförställda barn med fattiga föräldrar’ url=’ledare/utanforstallda-barn-med-fattiga-foraldrar’ year=’2012′ nr=’9′ p=’167′]
[index title=’Kontakt, lokalt’ url=’ledare/kontakt-lokalt’ year=’2012′ nr=’18’ p=’331′]
[index title=’Hur organiserar vi diakoni bäst?’ url=’ledare/hur-organiserar-vi-diakoni-bast’ year=’2012′ nr=’22’ p=’403′]

Göran Lundstedt
[index title=’Kyrkan och döden’ url=’ledare/kyrkan-och-doden’ year=’2012′ nr=’10’ p=’191′]
[index title=’Domen mot Pussy Riot’ url=’ledare/domen-mot-pussy-riot’ year=’2012′ nr=’19’ p=’351′]

Peter Lööv Roos
[index title=’Kalk eller bägare?’ url=’ledare/kalk-eller-bagare’ year=’2012′ nr=’15’ p=’283′]
[index title=’Barn och stjärnor’ url=’ledare/barn-och-stjarnor’ year=’2012′ nr=’26’ p=’483′]

Mikael Mogren
[index title=’Drop-in-dop och den villkorslösa nåden’ url=’ledare/drop-in-dop-och-den-villkorslosa-naden’ year=’2012′ nr=’1′ p=’3′]
[index title=’Curla inte bort våldsamma berättelser’ url=’ledare/curla-inte-bort-valdsamma-berattelser’ year=’2012′ nr=’13’ p=’251′]

Hanna Stenström
[index title=’”Frigörelse i ett trons språk?”’ url=’ledare/frigorelse-i-ett-trons-sprak’ year=’2012′ nr=’7′ p=’123′]
[index title=’Vilka minnen är Svenska kyrkan bärare av?’ url=’ledare/vilka-minnen-ar-svenska-kyrkan-barare-av’ year=’2012′ nr=’12’ p=’231′]
[index title=’”Jesus sa till dem: min fru”’ url=’ledare/jesus-sa-till-dem-min-fru’ year=’2012′ nr=’21’ p=’387′]

DEBATT

Kerstin Bergman
[index title=’En modern Gudsbild’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’60’]

Susanne Bodin Nordin m.fl.
[index title=’Värdet av diakoniutbildning på halvfart’ url=” year=’2012′ nr=’9′ p=’168′]

Samuel Byrskog & Gösta Hallonsten
[index title=’Språkets ställning i prästutbildningen’ url=” year=’2012′ nr=’21’ p=’390′]

Eric Dominicus
[index title=’En tro som ifrågasätts’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’62’]

Anne-Louise Eriksson
[index title=’Realistiska krav på språk i prästutbildningen’ url=” year=’2012′ nr=’23’ p=’432′]

Eva-Lotta Grantén & Lena Simonsson Torstensson
[index title=’Om indragning av den finska stiftsadjunktstjänsten i Lunds stift’ url=” year=’2012′ nr=’26’ p=’484′]

Jan Grimell
[index title=’Bristande helhetssyn från Högkvarteret’ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’212′]

Susanne Grimheden & Annika Spalde
[index title=’I solidaritet med Palestina’ url=” year=’2012′ nr=’24’ p=’448′]

Mikael Isacson & Mikael Löwegren
[index title=’Syndabekännelse, avlösning och nattvardsfirande’ url=” year=’2012′ nr=’21’ p=’388′]

Thomas Kazen
[index title=’En okritisk användning av teologiska texter’ url=’debatt/en-okritisk-anvandning-av-teologiska-texter’ year=’2012′ nr=’7′ p=’124′]

Marie Larsson
[index title=’Hur är det tänkt om den framtida diakoniutbildningen?’ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’404′]

Tuija Nieminen Kristofersson
[index title=’Om indragning av den finska stiftsadjunktstjänsten i Lunds stift’ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’406′]

Mats Norrman
[index title=’Kyrkan och Försvarsmakten – en anomali eller nödvändig syntes?’ url=” year=’2012′ nr=’8′ p=’148′]

David F. Olson
[index title=’Flygplansdop’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’61’]

Anders Runesson
[index title=’Låt Jesus utmana!’ url=’debatt/lat-jesus-utmana’ year=’2012′ nr=’5′ p=’84’]

Arne Söderbäck & Mikael Mogren
[index title=’Dopet som fest i församlingens mitt’ url=” year=’2012′ nr=’6′ p=’104′]

Kjell Wiklund
[index title=’Modets teologi eller feghetens?’ url=” year=’2012′ nr=’19’ p=’352′]

ARTIKLAR

Jan-Olof Aggedal
[index title=’Kyrkomusikern och teologin’ url=” year=’2012′ nr=’5′ p=’87’]
[index title=’Nya riter och seder kring begravning’ url=” year=’2012′ nr=’10’ p=’192′]
[index title=’Med anledning av döden eller med anledning av livet’ url=’artikel/med-anledning-av-doden-eller-med-anledning-av-livet’ year=’2012′ nr=’24’ p=’450′]
[index title=’Begravning i förslag till ny Kyrkohandbok’ url=’artikel/begravning-i-forslag-till-ny-kyrkohandbok’ year=’2012′ nr=’25’ p=’471′]

Göran Agrell & Peter Strömmer
[index title=’Luther 2017 – reformationsjubileum och Lutherdecennium’ url=’artikel/luther-2017-reformationsjubileum-och-lutherdecennium’ year=’2012′ nr=’20’ p=’372′]
[index title=’Den reformatoriska teologins relevans i vår tid’ url=’artikel/den-reformatoriska-teologins-relevans-i-var-tid’ year=’2012′ nr=’21’ p=’392′]

Mats Bernerstedt
[index title=’Paraplyer och parasoller i civilsamhället’ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’415′]

Erling Birkedal, Harald Hegstad & Turid Skorpe Lannem
[index title=’Menighetsutvikling i folkekirken’ url=” year=’2012′ nr=’12’ p=’236′]

Sara Blom
[index title=’Längtan efter det teologiska perspektivet’ url=” year=’2012′ nr=’14’ p=’274′]

Niclas Blåder
[index title=’Vad skulle han göra…?’ url=” year=’2012′ nr=’17’ p=’319′]

Anders Bäckström
[index title=’Att leva i en postsekulär tid – vad menas med det?’ url=’artikel/att-leva-i-en-postsekular-tid-vad-menas-med-det’ year=’2012′ nr=’23’ p=’433′]

Jakob Carlander
[index title=’Att stå på folkets sida’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’71’]
[index title=’Bibelns mörkare sidor’ url=” year=’2012′ nr=’13’ p=’252′]

Petra Carlsson
[index title=’Emilia Fogelklou – bortom sunt förnuft’ url=” year=’2012′ nr=’12’ p=’232′]

Björn Cedersjö
[index title=’Ekumenisk diakoni – en mångfald av uppgifter’ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’418′]

Madeleine Dahl
[index title=’Människans förvandling till Kristuslikhet’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’75’]

Johan Dalman
[index title=’Lika är inte samma’ url=” year=’2012′ nr=’9′ p=’175′]
[index title=’Lyft upp facklan ur diket’ url=’artikel/lyft-upp-facklan-ur-diket’ year=’2012′ nr=’12’ p=’240′]

Per Eckerdal
[index title=’Diakoni och välfärdspolitik i Norden’ url=” year=’2012′ nr=’3′ p=’41’]

Lars Eckerdal
[index title=’Diakonvigningens liturgi’ url=” year=’2012′ nr=’9′ p=’172′]

Ninna Edgardh
[index title=’”Hon står mellan raderna och ser på mig” ‒ Att forska om kyrka och kön’ url=” year=’2012′ nr=’26’ p=’494′]

Thomas Ekstrand
[index title=’Förslag till ny kyrkohandbok’ url=’artikel/forslag-till-ny-kyrkohandbok’ year=’2012′ nr=’19’ p=’353′]

Jan Olov Fors
[index title=’Paulus med nya ögon – den moderna Paulusforskningen’ url=” year=’2012′ nr=’24’ p=’453′]

Marie Forsberg
[index title=’Tillsammans kan vi mer’ url=’artikel/tillsammans-kan-vi-mer’ year=’2012′ nr=’22’ p=’412′]

Mats Fransson
[index title=’Kyrklig omstrukturering’ url=” year=’2012′ nr=’17’ p=’323′]

Tomas Fransson
[index title=’Samhälle och mening i Sveriges mest populära böcker’ url=” year=’2012′ nr=’25’ p=’466′]

Patrik Fridlund
[index title=’Konsumismens väsen’ url=” year=’2012′ nr=’16’ p=’307′]

Katarina Frisk
[index title=’Försoning i Västerås stift – vad tror ni egentligen?’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’63’]

Jan Grimell
[index title=’Svenska kyrkan, fältpastorer och Försvarsmakten’ url=” year=’2012′ nr=’5′ p=’90’]

Göran Gunner
[index title=’När religion blir lag – Pakistans hädelselag’ url=” year=’2012′ nr=’10’ p=’195′]

Göran Gunner, Maria Klasson Sundin, Kjell-Åke Nordquist & Birgitta Rubenson
[index title=’Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 1)’ url=’artikel/barnets-ratt-och-omskarelse-av-pojkar-del-1′ year=’2012′ nr=’15’ p=’284′]
[index title=’Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 2)’ url=’artikel/barnets-ratt-och-omskarelse-av-pojkar-del-2′ year=’2012′ nr=’16’ p=’303′]

Marie-Anne Gustafson
[index title=’Prästvigningen – ett livslångt löfte som begränsar den egna yttrandefriheten?’ url=” year=’2012′ nr=’20’ p=’379′]

Ted Harris
[index title=’Människans existentiella strävan’ url=” year=’2012′ nr=’20’ p=’375′]

Andreas Hedberg
[index title=’I dikten möts vi kring obesvarade frågor’ url=’artikel/i-dikten-mots-vi-kring-obesvarade-fragor’ year=’2012′ nr=’11’ p=’219′]

Jonas Ideström
[index title=’Försoning i en gammal stenkyrka’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’72’]

Jenny Karlsson
[index title=’Försoning i en tid av hubotar och mediedrev’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’66’]

Karin Karlsson
[index title=’Nya psalmer i Svenska kyrkan – Psalmer i 2000-talet’ url=” year=’2012′ nr=’8′ p=’153′]

Thomas Kazen
[index title=’Varför beskrivs Jesus död som ett offer?’ url=” year=’2012′ nr=’7′ p=’133′]

Sabina Koij
[index title=’Hur förmedlar vi försoning?’ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’216′]

Pernilla Landin
[index title=’Världsfreden börjar i Fisksätra’ url=” year=’2012′ nr=’18’ p=’332′]

Mikael Larsson
[index title=’Vad gör vi med våldets texter idag?’ url=’artikel/vad-gor-vi-med-valdets-texter-idag’ year=’2012′ nr=’13’ p=’255′]

Hans Leander
[index title=’Markus och Roms imperium ‒ Reflektioner över postkolonial kritik’ url=” year=’2012′ nr=’16’ p=’300′]

Agneta Lejdhamre
[index title=’Psalm – kön – kyrka’ url=” year=’2012′ nr=’6′ p=’110′]

Martin Lind
[index title=’Försoning – med olika ingångar’ url=” year=’2012′ nr=’6′ p=’113′]
[index title=’Försoning – med olika ingångar’ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’215′]

Karl Lindblom
[index title=’Helgo Zettervall – kontroversiell kyrkorestauratör’ url=” year=’2012′ nr=’19’ p=’360′]

Stig Linde
[index title=’Utredning pågår – om en utförarorganisation för välfärdsuppgifter’ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’421′]

Sofi Lindfors
[index title=’Nåd är undantaget’ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’409′]

Ewa Lindqvist Hotz
[index title=’Anna Howard Shaw – engagemang för förnyelse och framtid’ url=” year=’2012′ nr=’1′ p=’4′]

Sanna Lindström & Stig Linde
[index title=’Hur mäter vi diakoni?’ url=’artikel/hur-mater-vi-diakoni’ year=’2012′ nr=’18’ p=’340′]

Eva Lorentzon Bonander
[index title=’Psykisk livräddning i teori och praktik’ url=” year=’2012′ nr=’9′ p=’169′]

Maria Lundberg
[index title=’Dadaab – en fråga om människovärde’ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’407′]

Emelie Lundell
[index title=’Den privata Bonhoeffer’ url=” year=’2012′ nr=’7′ p=’130′]

Hakon Långström, Inger Gustafsson & Ann-Sofie Persson
[index title=’Utbildningsreform för framtidens svenska kyrka’ url=” year=’2012′ nr=’26’ p=’485′]

Birgitta Meurling
[index title=’På Pastoralinstitutets catwalk ‒ Prästplagg, kön och identitet’ url=” year=’2012′ nr=’7′ p=’126′]

Mikael Mogren
[index title=’När änglar kraschlandar – Den idealistiska människosynen tolkad genom Carl Milles’ url=” year=’2012′ nr=’1′ p=’9′]
[index title=’Reubke och den 94:e psalmen’ url=” year=’2012′ nr=’2′ p=’27’]
[index title=’Tre myter om förtroendeanställda’ url=” year=’2012′ nr=’3′ p=’45’]
[index title=’Försoning i livet’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’69’]
[index title=’Pilgrim på olika sätt’ url=” year=’2012′ nr=’15’ p=’291′]
[index title=’Glädjen att läsa Bibeln’ url=” year=’2012′ nr=’17’ p=’318′]
[index title=’Nyslipade skridskor’ url=” year=’2012′ nr=’19’ p=’363′]

Anders Moqvist
[index title=’Om hagtorn, sammetsjackor och försoning’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’65’]

Mårten Mårtensson
[index title=’Att lösa konflikter i kyrkans organisation’ url=” year=’2012′ nr=’17’ p=’321′]

Carola Nordbäck
[index title=’När kyrkan blir på riktigt’ url=’/artikel/nar-kyrkan-blir-pa-riktigt’ year=’2012′ nr=’26’ p=’487′]

Leif Nordenstorm
[index title=’Att återerövra matspiritualiteten’ url=” year=’2012′ nr=’21’ p=’394′]

Marit Norén
[index title=’Det internationella arbetets identitet’ url=” year=’2012′ nr=’19’ p=’357′]

Hanna Nyberg
[index title=’Hur vill du uttrycka din tro?’ url=” year=’2012′ nr=’14’ p=’272′]

Magnus Olsson
[index title=’”Jag älskar smutsen på Stockholms gator”’ url=” year=’2012′ nr=’9′ p=’177′]

Boel Paulin
[index title=’Mystikernas väg bortom manligt och kvinnligt’ url=” year=’2012′ nr=’10’ p=’199′]

Elisabet Pettersson
[index title=’Det är svårt att vara människa’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’68’]
[index title=’Sjukhuspräst eller kurator?’ url=” year=’2012′ nr=’15’ p=’287′]

Lennart Pettersson
[index title=’Kyrkan flyttar man inte’ url=” year=’2012′ nr=’26’ p=’493′]

Klara Roxbergh
[index title=’Jag är bara ett barn’ url=” year=’2012′ nr=’3′ p=’36’]

Andreas Sandberg
[index title=’Församlingar mot strömmen och den segregerade kyrkan’ url=” year=’2012′ nr=’8′ p=’150′]

Andrea Schleeh
[index title=’Frivilliga medarbetare – tillgång eller bekymmer?’ url=” year=’2012′ nr=’9′ p=’181′]

Erik Sidenvall
[index title=’Närhet – samverkan – ledarskap’ url=” year=’2012′ nr=’25’ p=’464′]

Sofia Singemo
[index title=’Kommunikation som hjälper eller stjälper’ url=” year=’2012′ nr=’3′ p=’38’]

Magdalena Sjöholm
[index title=’Medlemsfiske eller pastoral tillvändhet?’ url=’artikel/medlemsfiske-eller-pastoral-tillvandhet’ year=’2012′ nr=’17’ p=’316′]

Kamilla Skarström
[index title=’Människorna bakom dödahavsrullarna’ url=’artikel/manniskorna-bakom-dodahavsrullarna’ year=’2012′ nr=’14’ p=’268′]

Ingrid Skäremo
[index title=’Alldeles verklig försoning’ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’213′]

Hanna Stenström
[index title=’Det mänskliga och det omänskliga i Bibeln’ url=” year=’2012′ nr=’13’ p=’259′]
[index title=’Biskopar i svensk kultur’ url=” year=’2012′ nr=’15’ p=’289′]

Pelle Strindlund
[index title=’Medkänsla som praktik i våra liv’ url=” year=’2012′ nr=’5′ p=’93’]

Malin Svensk Strindberg
[index title=’Att bli fri’ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’218′]

Esbjörn Särdquist
[index title=’Løgstrup – Gud och det givna’ url=” year=’2012′ nr=’2′ p=’20’]

Arne Söderbäck
[index title=’Dags att sänka trösklarna’ url=” year=’2012′ nr=’1′ p=’7′]

Johan Unger
[index title=’Försoningen – ett saligt byte’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’73’]
[index title=’Kulturernas kamp’ url=” year=’2012′ nr=’8′ p=’159′]

Bengt Wadensjö
[index title=’Reinkarnationen och Jesus’ url=” year=’2012′ nr=’8′ p=’157′]
[index title=’Att vara kyrka i graffitiåldern ‒ andlighet i en ny tid’ url=” year=’2012′ nr=’23’ p=’438′]

Kjell Wiklund
[index title=’Födda fördömda?’ url=’artikel/fodda-fordomda’ year=’2012′ nr=’18’ p=’335′]

Linus Älverbrandt
[index title=’Gör vi någon nytta?’ url=” year=’2012′ nr=’18’ p=’338′]

ARTIKELSERIEN MÄN I SVENSK KYRKOHISTORIA UNDER 1900-TALET

Johanna Gustafsson Lundberg
[index title=’Ludvig Jönsson – kärleken som överordnat värde’ url=” year=’2012′ nr=’2′ p=’23’]

RECENSIONER

Ingemar Andersson
[index title=’George Harrison. Living in the Material World, regi: Martin Scorsese, Nordisk Film 2011′ url=” year=’2012′ nr=’17’ p=’325′]

Ingemar Bergmark
[index title=’Karen Armstrong, För guds skull. Om religionens betydelse, Brombergs 2011′ url=” year=’2012′ nr=’7′ p=’137′]

Johan Bonander
[index title=’Else-Britt Kjellqvist, Magdalenas bekännelser, Carlsson 2012′ url=” year=’2012′ nr=’23’ p=’440′]

Magnus Boäng
[index title=’Timothy Keller, Varför ska jag tro på Gud?, Credoakademin 2011′ url=” year=’2012′ nr=’16’ p=’309′]

Margareta Brandby-Cöster
[index title=’Knud Hansen, Den signede stund, den midnatstid, Forlaget Mimer 2012′ url=” year=’2012′ nr=’26’ p=’497′]

Kerstin Dillmar
[index title=’Christina Lövestam, Himlen lyste fram, Recito förlag 2011′ url=” year=’2012′ nr=’17’ p=’324′]

Anders Ekhem
[index title=’Anne-Louise Eriksson, Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy, Arcus förlag 2012′ url=” year=’2012′ nr=’13’ p=’261′]

Runar Eldebo
[index title=’Joel Halldorf, Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen, Artos 2011′ url=” year=’2012′ nr=’20’ p=’381′]

Arne Fritzon
[index title=’Bengt Kristensson Uggla (red.), Homo Capax. Texter av Paul Ricoeur om etik och filosofisk antropologi, Daidalos 2011′ url=” year=’2012′ nr=’8′ p=’161′]

Hans Heerman Göransson & Sanna Lindström
[index title=’Lars Sundberg, Att möta vuxna närstående i sorgens tid. Berättelser från palliativ vård, Books-on-Demand 2011′ url=” year=’2012′ nr=’18’ p=’344′]

Bo Hanson
[index title=’Thomas Söderberg, …alltså arbetar vi vidare. Herdabrev till Västerås stift, Svenska kyrkan Västerås stift 2011′ url=” year=’2012′ nr=’1′ p=’13’]

Hartmut Hielscher
[index title=’Gerd Theissen, Glaubenssätze. Ein kritischer Katechismus, Gütersloher Verlagshaus 2012′ url=” year=’2012′ nr=’26’ p=’500′]

Christer Hugo
[index title=’Sonja Domröse, Frauen der Reformationszeit, Vandenhoeck & Ruprecht 2011′ url=” year=’2012′ nr=’6′ p=’114′]

Thomas Kazen
[index title=’Anders Runesson, O att du slet itu himlen och steg ner! Om Jesus, Jonas Gardell och Guds andedräkt, Artos/Libris 2011′ url=’recension/dialog-eller-apologetik’ year=’2012′ nr=’1′ p=’11’]

Martin Lind
[index title=’Ylva Eggehorn, Älskade dietrich, käraste Maria, Cordia 2011′ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’76’]

Stig Linde
[index title=’Bengt G. Eriksson & Per-Åke Karlsson (red.), Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter. Erfarenheter från några svenska FoU-enheter och högskolor, FoU i Väst, Mälardalens högskola, FoU Sjuhärad m.fl. 2011′ url=” year=’2012′ nr=’3′ p=’47’]
[index title=’Håkan Johansson, Anders Kassman & Roberto Scaramuzzino, Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle. Perspektiv på en överenskommelse, Överenskommelsen 2011′ url=” year=’2012′ nr=’25’ p=’475′]

Ulf Lindgren
[index title=’Mikael Löwegren (red.), ”Till syndernas förlåtelse”. Perspektiv på beredelsen i mässan, Artos 2011′ url=” year=’2012′ nr=’15’ p=’292′]

Lina Mattebo
[index title=’Fredrik Modéus, Konturer av tro, Verbum 2011′ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’225′]

Fredrik Modéus
[index title=’Lina Mattebo, En barfota trosbekännelse, Argument förlag 2011′ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’224′]

Bertil Nilsson
[index title=’Ingvar Bengtsson, ”Allt detta lovar jag”. Löftesmomentet vid prästvigning, med särskilt hänsyn till debatten om prästeden vid kyrkomötena 1868-1893 och dess senare följder, Artos & Norma bokförlag 2011′ url=” year=’2012′ nr=’5′ p=’95’]
[index title=’Alexander Maurits, Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal, Sekel förlag 2011′ url=” year=’2012′ nr=’19’ p=’364′]
[index title=’Gunilla Ohlsson, Från ämbetsman till ämbetsbärare. Förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider, Lunds universitet 2012′ url=” year=’2012′ nr=’21’ p=’397′]

Leif Nordenstorm
[index title=’Sann mot sig själv – öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan, Svenska kyrkan 2011′ url=” year=’2012′ nr=’12’ p=’244′]

Marika Palmdahl
[index title=’Antje Jackelén, Gud är större. Ett herdabrev för vår tid, Arcus 2011′ url=” year=’2012′ nr=’2′ p=’28’]
[index title=’Magnus Nordqvist, Daniel Braw & Catrin Ormestad, Shalom Inshallah, Artos & Norma 2011′ url=” year=’2012′ nr=’14’ p=’276′]

Aleksander Radler
[index title=’Elena Namli, Kamp med förnuftet. Rysk kritik av västerländsk rationalism, Artos 2009′ url=” year=’2012′ nr=’10’ p=’203′]

Björn Ryman
[index title=’Jonas Jonson, Gustaf Aulén. Biskop och motståndsman, Artos & Norma bokförlag 2011′ url=” year=’2012′ nr=’26’ p=’498′]

Hans Sjöström
[index title=’Gunnar Sundin, Läs Bibeln med påskglasögon! Två studier kring en bibelsyn som utgår från tesen Trons tempus är presens, Nomen förlag 2012′ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’424′]

Hanna Stenström
[index title=’Stellan Ottosson, Profeter, kärlek och ond bråd död. Gamla testamentet läst av ett Guds barnbarn, Carlsson 2002′ url=” year=’2012′ nr=’12’ p=’242′]
[index title=’Stellan Ottosson, Jesus, Paulus och kärleken, Carlsson 2010′ url=” year=’2012′ nr=’12’ p=’242′]

Karl-Johan Tyrberg
[index title=’Niklas Grahn, Jonas Eek & Britt-Marie Frisell, En erfarenhet för livet. Unga konfirmandledare i Svenska kyrkan, Forskningsrapport, Karlstads stift 2011′ url=” year=’2012′ nr=’9′ p=’184′]

Johan Unger
[index title=’Mikael Mogren, När änglar kraschlandar, Västerås stift & Sensus 2012′ url=” year=’2012′ nr=’24’ p=’456′]

ÖVRIGT

Kerstin Dillmar
[index title=’Dikter av Kerstin Dillmar’ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’214′]

Christina Lövestam
[index title=’Dikter av Christina Lövestam’ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’222′]

TEXT & TOLKNING

[index title=’Andra söndagen efter trettondedagen’ url=” year=’2012′ nr=’1′ p=’14’]
[index title=’Tredje söndagen efter trettondedagen’ url=” year=’2012′ nr=’1′ p=’15’]

[index title=’Fjärde söndagen efter trettondedagen’ url=” year=’2012′ nr=’2′ p=’30’]
[index title=’Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag’ url=” year=’2012′ nr=’2′ p=’31’]

[index title=’Sexagesima eller reformationsdagen’ url=” year=’2012′ nr=’3′ p=’48’]
[index title=’Fastlagssöndagen’ url=” year=’2012′ nr=’3′ p=’49’]
[index title=’Askonsdagen’ url=” year=’2012′ nr=’3′ p=’50’]

[index title=’Första söndagen i fastan’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’77’]
[index title=’Andra söndagen i fastan’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’78’]
[index title=’Tredje söndagen i fastan’ url=” year=’2012′ nr=’4′ p=’79’]

[index title=’Midfastosöndagen’ url=” year=’2012′ nr=’5′ p=’97’]
[index title=’Jungfru Marie bebådelsedag’ url=” year=’2012′ nr=’5′ p=’98’]
[index title=’Palmsöndagen’ url=” year=’2012′ nr=’5′ p=’99’]

[index title=’Skärtorsdagen’ url=” year=’2012′ nr=’6′ p=’115 (118)’]
[index title=’Långfredagen’ url=” year=’2012′ nr=’6′ p=’116 (118)’]
[index title=’Påsknatten’ url=” year=’2012′ nr=’6′ p=’117 (118)’]

[index title=’Påskdagen’ url=” year=’2012′ nr=’7′ p=’138 (141)’]
[index title=’Annandag påsk’ url=” year=’2012′ nr=’7′ p=’139 (141)’]
[index title=’Andra söndagen i påsktiden’ url=” year=’2012′ nr=’7′ p=’140 (141)’]

[index title=’Tredje söndagen i påsktiden’ url=” year=’2012′ nr=’8′ p=’162′]
[index title=’Fjärde söndagen i påsktiden’ url=” year=’2012′ nr=’8′ p=’163′]

[index title=’Femte söndagen i påsktiden’ url=” year=’2012′ nr=’9′ p=’185′]
[index title=’Bönsöndagen’ url=” year=’2012′ nr=’9′ p=’186′]
[index title=’Kristi himmelsfärds dag’ url=” year=’2012′ nr=’9′ p=’187′]

[index title=’Söndagen före pingst’ url=” year=’2012′ nr=’10’ p=’205′]
[index title=’Pingstdagen’ url=” year=’2012′ nr=’10’ p=’206′]
[index title=’Annandag pingst’ url=” year=’2012′ nr=’10’ p=’207′]

[index title=’Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen’ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’226′]
[index title=’Första söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’11’ p=’227′]

[index title=’Andra söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’12’ p=’245′]
[index title=’Midsommardagen’ url=” year=’2012′ nr=’12’ p=’246′]
[index title=’Den helige Johannes Döparens dag’ url=” year=’2012′ nr=’12’ p=’247′]

[index title=’Fjärde söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’13’ p=’262′]
[index title=’Apostladagen’ url=” year=’2012′ nr=’13’ p=’263′]

[index title=’Sjätte söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’14’ p=’278′]
[index title=’Kristi förklarings dag’ url=” year=’2012′ nr=’14’ p=’279′]

[index title=’Åttonde söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’15’ p=’293′]
[index title=’Nionde söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’15’ p=’294′]

[index title=’Tionde söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’16’ p=’310′]
[index title=’Elfte söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’16’ p=’311′]

[index title=’Tolfte söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’17’ p=’326′]
[index title=’Trettonde söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’17’ p=’327′]

[index title=’Fjortonde söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’18’ p=’346′]
[index title=’Femtonde söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’18’ p=’347′]

[index title=’Sextonde söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’19’ p=’366′]
[index title=’Den helige Mikaels dag’ url=” year=’2012′ nr=’19’ p=’367′]

[index title=’Artonde söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’20’ p=’382′]
[index title=’Tacksägelsedagen’ url=” year=’2012′ nr=’20’ p=’383′]

[index title=’Tjugonde söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’21’ p=’398′]
[index title=’Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’21’ p=’399′]

[index title=’Alla helgons dag’ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’425′]
[index title=’Söndagen efter alla helgons dag eller alla själars dag’ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’426′]
[index title=’Tjugotredje söndagen efter trefaldighet’ url=” year=’2012′ nr=’22’ p=’427′]

[index title=’Söndagen före domssöndagen’ url=” year=’2012′ nr=’23’ p=’441′]
[index title=’Domssöndagen’ url=” year=’2012′ nr=’23’ p=’442′]
[index title=’Första söndagen i advent’ url=” year=’2012′ nr=’23’ p=’443′]

[index title=’Andra söndagen i advent’ url=” year=’2012′ nr=’24’ p=’457′]
[index title=’Tredje söndagen i advent’ url=” year=’2012′ nr=’24’ p=’458′]
[index title=’Fjärde söndagen i advent’ url=” year=’2012′ nr=’24’ p=’459′]

[index title=’Julnatten’ url=” year=’2012′ nr=’25’ p=’477′]
[index title=’Juldagen’ url=” year=’2012′ nr=’25’ p=’478′]
[index title=’Annandag jul eller den helige Stefanos dag’ url=” year=’2012′ nr=’25’ p=’479′]

[index title=’Söndagen efter jul’ url=” year=’2012′ nr=’26’ p=’501′]
[index title=’Nyårsdagen’ url=” year=’2012′ nr=’26’ p=’502′]
[index title=’Trettondedag jul – Epifania’ url=” year=’2012′ nr=’26’ p=’503′]

Sidnummer inom parentes = exegetisk kommentar av Håkan Bengtsson.

Text & tolkning har under detta år skrivits av Petra Carlsson, *Ulf Lindgren, Malin Lindström, *Ingrid Malm, Pernilla Parenmalm, *Henning Plath, Lena Skoting, *Ingrid Skäremo, Hanna Stenström, Pierre Sund, Malin Svensk Strindberg, Rebecca Söderblom, Klas Thuresson och *Kent Wisti. Skribenter märkta med * har ingått i 2012 års fasta text & tolkning-stab.

Comments are closed.