De tio punkterna från Seelisberg

Sommaren 1947 hölls en konferens i Seelisberg i Schweiz med syfte att bekämpa antisemitismen. De 65 deltagarna, judar och kristna från 19 länder, antog detta dokument.

1. Kom ihåg att det är en och samme gud som talar till oss alla i Gamla och Nya testamentet

2. Kom ihåg att Jesus var född av en judisk mor av Davids säd och Israels folk och att hans eviga kärlek och förlåtelse gäller hans eget folk och hela världen

3. Kom ihåg att de första lärjungarna, apostlarna och de första martyrerna var judar

4. Kom ihåg att kristendomens grundläggande bud, att älska Gud och sin nästa, påbjöds redan i Gamla testamentet och bekräftades av Jesus och är bindande både för kristna och judar i alla mänskliga relationer, utan undantag

5. Undvik att förvränga eller framställa biblisk eller efterbiblisk judendom i felaktig dager för att framhäva kristendomen

6. Undvik att använda ordet ”judar” i betydelsen Jesus fiender, och orden ”Jesus fiender” för att beteckna hela det judiska folket

7. Undvik att framställa passionshistorien så att alla judar eller enbart judar får skulden för att ha dödat Jesus. Det var bara en del av Jerusalems judar som krävde att Jesus skulle dödas. Det kristna budskapet har alltid varit att det var mänsklighetens synd, som dessa judar hade del i och som alla har del i, som förde Kristus upp på korset.

8. Undvik att hänvisa till förbannelserna i bibeln eller till den rasande mobbens rop: Hans blod må komma över oss och våra barn utan att samtidigt komma ihåg de oändligt mycket viktigare ord som vår Herre sa: Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör.

9. Undvik att främja den vidskepliga föreställningen att det judiska folket är förtappat, förbannat, förutbestämt för lidande.

10. Undvik att tala om judarna som om de första medlemmarna av kyrkan inte hade varit judar

PDF

Comments are closed.