Author Archives: Göran Lundstedt

Hur kan Svenska kyrkan bidra till  dialogen mellan forskning och praktik?

Huvudfrågan handlar om vad Svenska kyrkan gör av all kunskap som den goda forskningen ger oss.

Ändra ordningen för ärkebiskopsval

Den förändring som ärkebiskopsrollen genomgått under de senaste decennierna och som Klas Hansson tydligt visar på i sin avhandling ”Svenska kyrkans primas – Ärkebiskopsämbetet 1914-1990” är ett starkt motiv för en framtida  förändring i hur ärkebiskop utses.

Ett annat centrum

Den fortsatta särdragningen mellan stad och land gör det viktigt att frågorna om kyrka i lands- och glesbygd förs högt upp på den kyrkliga agendan.

Ett stärkt biskopsmöte

I och med coronakrisen får nu biskopsmötet en delvis ny roll och stärker på så sätt sin ställning inom Svenska kyrkan.

Folkkyrka i en auktoritär tid

Vissa argumenterar i dag för att begreppet gjort sitt och borde utrangeras för gott och kastas på historiens sophög. Själv vill jag gärna ansluta mig till dem som menar att folkkyrkan i högsta grad är relevant men naturligtvis måste anpassa sig till en ny situation.

Skydda Svenska kyrkans identitet

Skydda Svensla kyrkans identitet. Detta är inte minst viktigt i en tid där antidemokratiska krafter får alltmer fotfäste i världen.