Author Archives: Hanna Stenström

Låt oss sträcka på oss

Oavsett vad som står i media om Svenska kyrkans bristande kristlighet så tuffar vi på, med dop och nattvard och syndernas förlåtelse och berättelserna om Jesus, i kyrkor runt om i Sverige.

Rapport med hål i verklighetsbeskrivningen

Rapporten saknar här internationellt, ekumeniskt perspektiv. Det nämns inte att Svenska kyrkans ställningstaganden är lokala uttryck för engagemang som tydligt integreras i Lutherska världsförbundets och Kyrkornas världsråds arbete, med teologiska motiveringar.

Att möta sin tids utmaningar

Stockholmsmötet var ett svar på en växande insikt om att kravet på rättvisa var rättmätigt, att nöden var verklig och på det storkrig som slutat bara några år tidigare.

Diakoni – mer än handling

Det jag själv då tänker är att i en tid då marknadens tänkande och språk invaderar alla livssfärer är ”solidaritet” men också ”barmhärtighet” i ordets kristna meningar ord ur det förflutna.

Mänsklig verklighet innesluten i en gudomlig verklighet

Där vi berättar om det liv som blev hans och den våldsamma död som blev hans för att vi tror att Gud är starkare än våldet och döden.

En politisk verklighet för Svenska kyrkan

Svenska kyrkan fick andra möjliga roller i den samhälleliga verklighet som oundvikligen är politisk.