Author Archives: Hanna Stenström

Att möta sin tids utmaningar

Stockholmsmötet var ett svar på en växande insikt om att kravet på rättvisa var rättmätigt, att nöden var verklig och på det storkrig som slutat bara några år tidigare.

Diakoni – mer än handling

Det jag själv då tänker är att i en tid då marknadens tänkande och språk invaderar alla livssfärer är ”solidaritet” men också ”barmhärtighet” i ordets kristna meningar ord ur det förflutna.

Mänsklig verklighet innesluten i en gudomlig verklighet

Där vi berättar om det liv som blev hans och den våldsamma död som blev hans för att vi tror att Gud är starkare än våldet och döden.

En politisk verklighet för Svenska kyrkan

Svenska kyrkan fick andra möjliga roller i den samhälleliga verklighet som oundvikligen är politisk.

Vinstintressen som hotar människovärdet

Vinstdebatten aktualiserar grundläggande människosynsfrågor och etiska frågor som vi kan och bör diskutera.

Den gemensamma drömmen

Vi behöver upprepa drömmar vi delar med andra om ett samhälle som förverkligar principer om människans värde och värdighet.