Author Archives: Hanna Stenström

Vinstintressen som hotar människovärdet

Vinstdebatten aktualiserar grundläggande människosynsfrågor och etiska frågor som vi kan och bör diskutera.

Den gemensamma drömmen

Vi behöver upprepa drömmar vi delar med andra om ett samhälle som förverkligar principer om människans värde och värdighet.

”Jesus sa till dem: min fru”

Är det alltså nu bevisat att Jesus hade en fru?

Vilka minnen är Svenska kyrkan bärare av?

Svenska kyrkan är en viktig minnesbärare i vårt samhälle utifrån sin del i den svenska historien.

”Frigörelse i ett trons språk?”

Vi kan inte bara upprepa de gamla tolkningarna, utan måste göra våra egna. Berättelsen är gemensam, tolkningen är öppen, nu är ansvaret vårt.