Author Archives: Hanna Stenström

Mänsklig verklighet innesluten i en gudomlig verklighet

Där vi berättar om det liv som blev hans och den våldsamma död som blev hans för att vi tror att Gud är starkare än våldet och döden.

En politisk verklighet för Svenska kyrkan

Svenska kyrkan fick andra möjliga roller i den samhälleliga verklighet som oundvikligen är politisk.

Vinstintressen som hotar människovärdet

Vinstdebatten aktualiserar grundläggande människosynsfrågor och etiska frågor som vi kan och bör diskutera.

Den gemensamma drömmen

Vi behöver upprepa drömmar vi delar med andra om ett samhälle som förverkligar principer om människans värde och värdighet.

”Jesus sa till dem: min fru”

Är det alltså nu bevisat att Jesus hade en fru?

Vilka minnen är Svenska kyrkan bärare av?

Svenska kyrkan är en viktig minnesbärare i vårt samhälle utifrån sin del i den svenska historien.