Author Archives: Hanna Stenström

”Jesus sa till dem: min fru”

Är det alltså nu bevisat att Jesus hade en fru?

Vilka minnen är Svenska kyrkan bärare av?

Svenska kyrkan är en viktig minnesbärare i vårt samhälle utifrån sin del i den svenska historien.

”Frigörelse i ett trons språk?”

Vi kan inte bara upprepa de gamla tolkningarna, utan måste göra våra egna. Berättelsen är gemensam, tolkningen är öppen, nu är ansvaret vårt.