Att söka ord i Bibeln som ger hopp och tröst i mörkret

»Vi finner ord vi behöver men också ord som upprör oss.«

Det är mörkt i världen nu och det är inte brist på ämnen för ledare i Svensk Kyrkotidning. Men det är svårt att hitta ord som håller för att tala om detta mörker samt om att vara kyrka i mörkret. Jag hittar bara slitna ord för som uppmanar till oförtröttlig strävan för det goda och rätta samt lika slitna ord till hopp och tröst. Jag söker därför i det som är aktuellt i det kyrkliga livet för att hitta något att reflektera kring. Något om vad det är att vara kyrka i denna tid.  Något om var vi hittar ord för hopp och tröst.

Snart, 21 januari som är 3 efter trettondedagen, infaller ”Bibelns dag”, en internationell verksamhet Svenska bibelsällskapet (SBS) ansvarar för i Sverige. Nu infaller också ”Böneveckan för kristen enhet”, en internationell bönevecka 18-25 januari som är ett samarbete mellan Kyrkornas världsråd och Katolska kyrkan.  I materialet för årets bönevecka talar kristna i Burkina Faso – ett av världens fattigaste länder präglat av våld – om ekumenikens möjligheter och svårigheter samt om vad det är att älska sin nästa som sig själv i ett land präglat av våld. När vi ber för kristen enhet med kyrkor globalt och när vi lär oss något om att vara kyrka av dem som är kyrka i Burkina Faso sträcker vi oss ut ur vår nationella begränsning. Vi kanske till och med kan finna hopp och tröst i detta.

Jag vill nu reflektera om Bibelns dag. Först bara ett klargörande. Jag är själv involverad SBS arbete. Jag är med i det ”Översättningsråd” som deltar i arbetet med den pågående nyöversättningen av Nya testamentet. Jag sitter i SBS Huvudmannaråd som representant för Svenska kyrkan. Nu när detta är tydligt hoppas jag ändå kunna dela min reflektion.

Bibelns dag ger oss anledning att söka ord i Bibeln som ger hopp och tröst i mörkret. Det är också jag övertygad om. Men det jag ser på SBS hemsida gör mig ambivalent. För mig är Bibelns dag en ambivalensens dag. Det är viktigt för mig att det får bli tydligt, Temat i år är ”Bibeln tillhör alla”. Materialet på SBS hemsida kan säkert fungera i församlingsarbetet och ge ord till hopp och tröst. Men det som står på hemsidan är så enkelt positivt till Bibeln och detta gör mig ambivalent till Bibelns dag.

En Bibel som tillhör alla är ju både feministers och anti-feministers Bibel. Den tillhör i stora delar det judiska folket men också kristna antisemiter, befrielseteologer och högerextremister. Problemen finns i tolkningarna men också i bibeltexter. Bibeln som är allas måste därför läsas så att frågor om bibelsyn, tolkningsprinciper och tolkarens ansvar hålls levande. SBS har därför givit ut boken Tala väl som hjälper förkunnare att se och hantera problem med antijudiska texter. Men i det jag hittar om Bibelns dag syns inte problemen, trots att också många s k vanliga bibelläsare ser problem i bibeltexter och behöver hjälp med dem.  

Problemen finns också i texterna på Bibelns dag (3 e trett) i år. Här finns inkluderande texter: GT-läsningen 1 Kon 8:41-43, episteln Rom 1:16-17.  Men i evangelietexten Matt 8:5-13, samsas det inkluderande med det exkluderande. En romersk officers tjänare botas och officeren framstår som ett föredöme i tro. Det sägs också att när människor kommer från öster och väster till den stora festen med patriarkerna ska ”rikets egna barn” ligga utanför och gråta och skära tänder. Vi ser spår av en tid då den eller de som skrev Matteusevangeliet, och som var djupt förankrade i judisk tradition, var i konflikt med andra judar. Konflikten kan redan ha lett till splittring. Idag är den texten för oss som lärt oss att se det en del av vägen mot kristen fientlighet mot judar, mot kristet legitimerad antisemitism.

Så synliggör texterna på Bibelns dag i år problem som finns i själva Bibeln. Också där samsas det som ger hopp och det som får mörkret att tätna. Vi finner ord vi behöver men också ord som upprör oss. utmanar oss, kräver vår eftertanke och vårt ansvarstagande. Att gå in i den uppgiften är att vara kyrka i denna mörka tid. Det finns en svindlande storhet i detta.

HANNA STENSTRÖM

PDF

Comments are closed.