Domen mot Pussy Riot

»Jungfru Maria, fördriv Putin«

Domen mot Pussy Riot gjorde punkgruppen världsberömda över en natt. Fördömelserna mot hur bandets medlemmar behandlats av det ryska rättssystemet har strömmat in från hela världen. Vladimir Putin anlitade i början av sin nya period som Rysslands president några av världens mest erfarna och erkända PR-byråer för att fräscha upp hans egen och Rysslands internationella image. Det är svårt att tro att någon av dessa experter varit inblandade när presidentadministrationen i Moskva beslöt ta till med hårdhandskarna mot Pussy Riots aktion i Frälsarkatedralen i Moskva i februari i år.

Vladimir Putin har begått många överträdelser mot mänskliga fri- och rättigheter under de drygt 12 år han på det ena eller andra sättet haft makten i Ryssland men just agerandet mot Pussy Riot kommer för överskådlig framtid att solka ner bilden av honom. Även om domen mot Pussy Riot i Ryssland möts med blandade känslor är många smärtsamt medvetna om den fortsatta starka politiska styrningen av det ryska rättssystemet.

Gruppens medlemmar ville med aktionen framför Frälsarkatedralens högaltare protestera mot och uppmärksamma den ryska ortodoxa kyrkans symbiosa förhållande till den ryska staten och mot det som gruppen såg som kyrkans alltför aktiva inblandning i den ryska partipolitiken. I videon från aktionen i kyrkan hörs textraden: ”Jungfru Maria, fördriv Putin”.

Utan tvekan har domen mot Pussy Riot riktat uppmärksamheten mot de täta band som historiskt funnits mellan kyrkan och den politiska makten i Ryssland. Under tsartiden använde kejsardömet konsekvent kyrkan för att underkuva befolkningen. Kyrkan har i sin tur använt den politiska makten för att stärka sin egen position och befästa sin egen maktställning i landet. Under sovjettiden motiverade kyrkan de kontakter som fanns med de kommunistiska härskarna att det var en överlevnadsstrategi för att överhuvudtaget kunna trygga kyrkans fortsatta existens. När Sovjetunionen upplöstes och Boris Jeltsin tillträdde framstod det som att banden mellan kyrka och stat för ett ögonblick höll på att luckras upp. Statstelevisionen visade bilder på en rysk president som deltog i gudstjänster runt om i landet. Efter Putins makttillträdde har åter banden och det ömsesidiga beroendet mellan kyrka och stat blivit starkare. Den ryska ortodoxa hierarkin, särskilt de högre prelaterna, har under de senaste åren setts allt som ofta välsigna alltifrån stridsspetsar till nya ryska krigsfartyg. Självklart var den ryska ortodoxa kyrkans överhuvud patriarken Kirill närvarande och deltog i den överdådiga installationen av Putin som rysk president tidigare i år i Kreml. Patriarken betecknade Putins tid vid makten som ett ”Guds mirakel”.

Den ryska ortodoxa kyrkans övre maktelit har på senare tid också fått utstå skarp kritik för ett många gånger påkostat leverne. Något som ytterligare skadat kyrkans anseende i Ryssland. Dyra tjänstevåningar och tjänstebilar har retat upp allmänheten och inte minst uppmärksammades patriarken Kirills val av armbandsur tidigare i år. En Breguet för omkring 210 000 svenska kronor. Saken blev inte bättre av att kyrkans presstjänst retuscherade bort armbandsuret på senare publicerade officiella bilder.

Det är viktigt att inte bara stödja Pussy Riot och dess medlemmar i deras kamp för yttrandefrihet och krav på frigivande från fängelset utan också att Svenska kyrkan tillsammans med andra kristna kyrkor protesterar mot den repressiva regimens brott mot mänskliga fri- och rättigheter i Ryssland och tydligt markerar mot den ryska ortodoxa kyrkans aktiva stöd till denna regim.

Comments are closed.