Tag Archives: Nr 9

Diakonin behöver vara tvåspråkig – och tala både teologins och de mänskliga rättigheternas språk.

Kyrkornas Världsråd och Act Alliance har skrivit ett gemensamt studiedokument, Called to Transformation – Ecumenical Diakonia. Det bygger på ett samtal om de egna kristna rötternas betydelse för ett uthålligt engagemang för de utsatta i världen. Dessa samtal om att möta Guds kallelse kan också föras i en svensk lokal kontext, mellan en församling och en professionell diakonal organisation skriver här Petter Jakobsson.

Ökad medvetenhet krävs men inte till priset av omsorgen

I allt det som sker nu och i den kanske främst mentala omställningen som var och en av oss nu kanske går igenom till följd av detta höjda terrorhot, så är det så otroligt viktigt att vi inte drabbas
av panik och blir misstänksamma mot allt och alla.

Själavården i Försvarsmakten: En tidlös praktik bortom fredssamhällets vardagsverklighet

Den organiserade svenska militären (Försvarsmakten) och kyrkan (Svenska kyrkan) är två av de äldsta institutionerna i Sverige och deras relation har varit oavbruten sedan 1500-talet skriver Jan Grimell, postdoktor i sociologi. I den här artikeln diskuterar han konturer av militära kulturer sett genom två religionssociologiska linser, implicit religion och levd religion.

Synliggjord matfattigdom

Det senaste året har ett antal församlingar, civilsamhällesorganisationer och Göteborgs stift samverkat för att uppmärksamma matfattigdom och påverka Göteborgs stad att hämta in mer kunskap och anta en handlingsplan för att ingen ska behöva uppleva hunger i vår stad. I denna artikel beskriver Linus Hermansson arbetet och diskuterar vägval och risker.