Med blick för den som är utsatt

Ledare

Jag tänker återigen på den blick Carina Bergfeldt uppvisar sig ha för samhället. En blick som på många sätt påminner om den blick jag menar att vi bör sträva efter var gång vi ställer frågan om vad det är att vara kyrka, hur medlemsantalet ska öka eller vilken typ av gudstjänster vi bör fira.

Fråga alltid varför!

Ledare

Att Svenska kyrkan befinner sig i en period av stora omställningar är knappast okänt för någon, men uppfattningen att denna tid är en tid av möjligheter är kanske en uppfattning som inte delas av alla.

Medlem eller inte – en förändrad färgskala

Ledare

Ännu återstår stora förändringar för att på ett frimodigt sätt berätta om vad det är att vara med i Svenska kyrkan, och varför det gör skillnad.

Försåtlig kritik mot queer överlevnadsguide

Ledare

Naturligtvis får vem som helst publicera debattartiklar, men det är viktigt att lyfta fram varfirån kritiken mot överlevnadsguiden kommer.

Dags att göra upp med terrorismens kristna rötter

Ledare

Det är dags för kyrkan att på allvar fråga sig vilken roll korstågen, eller snarare ”korstågsandan” har spelat i kristen teologi – är de en pelare även där?

Diakonins kyrka

Ledare

Med ”diakonins kyrka” avses en ”kyrka präglad av omsorg”, en tjänande kyrka