Om inkluderande språk i bibelöversättningar

Artikel

Så fortsätter alltså diskussionerna också bland dem som delar feministiska värderingar och integrerar dem med sin kristna tro om vilken roll bibelöversättning kan spela.

Prästutbildningen – legitimerade experter eller andliga ledare?

Artikel

En kyrka där ämbetsbärarna snarare förstås som legitimerade experter och flexibla leverantörer i ett kundanpassat företag än som andliga ledare.

Gud, gör ditt ord levande bland oss! – några reflektioner utifrån det reviderade kyrkohandboksförslaget

Artikel

Hur blir gudstjänst på riktigt för hela församlingen och inte bara en angelägenhet för trogna eller vana gudstjänstbesökare? Hur undviks att gudstjänst mest blir en spegel av det lyckosamma medelklasslivet?

Känsliga begrepp om Israel och judar

Artikel

Vi dömer ut en annans åsikt på grund av vilka ord han/hon använder och från den utgångspunkten kan det inte bli någon fruktbar fortsättning på diskussionen.

Problem och möjligheter i Jesusforskningen

Artikel

Eftersom Jesusbilderna både påverkar och påverkas av den kristna traditionen så har Jesusforskningen alltid varit en känslig affär.

Att översätta gamla texter

Artikel

Att översätta gamla texter är svårt. Språk är bärare av ett kulturbundet sätt att uppfatta verkligheten.