Category Archives: Artikel

Teologisk omvändelse—för planeten jordens skull

Teologi om vår samhörighet med naturen och vårt beroende av naturen är inget nytt. Den finns i vår tro och tradition, men den har länge blivit marginaliserad. Människan har hamnat i fokus på den övriga skapelsens bekostnad—i kyrkan såväl som i världen i övrigt, skriver Marie Linde i denna artikel som manar till teologisk omvändelse. Att vi känner till denna teologi räcker inte, menar hon. Kunskapen måste få levda konsekvenser.

Offer och offrande i klimatkrisens tid

I denna artikel skriver Sofie Söderin om hur klimatkrisen utmanar oss till uppoffring, till att offra och avstå. Det feministteologiska tänkandet har under lång tid problematiserat offertanken men därmed också skapat verktyg att hantera tanken på offrande som en del av livet.

Samspelets teologi

Utifrån berättelsen om Kain och Abel reflekterar Lena Bergström här om vägar till kristet liv i klimatkrisens tid. De två bröderna får här representera två livsstilar, två sätt att gestalta mänskligt liv. Det ena är mer följsamt och lämnar små avtryck på omgivningen, medan det andra tar mer initiativ och omskapar omgivningen för sina egna behov. Två sätt att leva konkurrerar med varandra och utmanar oss att välja.

Gör som Gud—sluta vara enskild

Jenny Dobers skriver här om spänningen mellan relation och frihet, mellan kollektiv och individ i relation till klimatkrisen. Först när vi accepterar att vi själva är del av problemet och på så sätt när vi omfamnar våra egna brister kan vi på allvar engagera oss för klimatet, menar hon i dialog med samtida tänkare.

Arbetet med existentiell hälsa

Region Jönköpings län har sedan flera år tillbaka uppmärksammat existentiell hälsa. En ambition är att all vårdpersonal bör kunna ge grundläggande existentiellt stöd.

Existentiell hälsa i vård och omsorg – med samtalskort som verktyg

Det finns ett behov av att få tala om existentiell hälsa. Vi skapar tillit, genom att vi deltar, berättar Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare vid Qulturum, Region Jönköpings län och Thomas Sjöberg, sjukhuspräst, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det är ju inte så att någon är expert på existentiell hälsa. Samtalskorten ger oss tydliga ramar för samtalen.