Category Archives: Artikel

Som på film – filmens betydelse för brudpars berättelser om sina bröllop

Det är Svenska kyrkans ansvar att ta makt över sin berättelse. Vilken bröllopsberättelse vill kyrkan förmedla?

Frågor som väcker nyfikenhet

Vi tror att den processen mår bra av att man samtalar om frågan: Vem vill veta vad?

”Man behöver få må bra, åtminstone fyra timmar per dag”

Mötesplatsen syns mig som en verksamhet där man prövar, låter livet och människorna visa vägen, söker och finner välfungerande former, följer upp och formar på nytt.

Kyrkohandboksförslaget och de kyrkliga handlingarna

En strukturellt sett mera sammanhållen dopgudstjänst.

Lärans tid är förbi – nu väntar förundrans ödmjukhet

Jag vill att Svenska kyrkan formulerar en ny levande bekännelse som får växa fram ur gränsöverskridande möten.

Främlingsnyfikenhet

Främlingsnyfikenhet. Ju mer jag smakar på ordet, känns det nästan sakramentalt. Det är så trotsigt. Allt det främlingsfientliga kan bara slänga sig i väggen!