Category Archives: Artikel

Begravningsriter i Sverige

Denna livskraft hjälper individen att härda ut i en svår livssituation och att ta steget ut i vardagen igen, men i en ny roll.

Judiska renhetsregler under Jesus tid

Det var också självklart att man gifte sig, hade sex och skaffade barn, och att kvinnor menstruerade. Att vara oren var en del av vardagen.

Musikens teologi och det gåtfulla folkets identitet

Den hållning som präglar handboksförslaget riskerar i förlängningen att förminska kyrkomusikens mångsidiga möjligheter att vitalisera och tjäna gudstjänsten.

Att vara kyrka på internet – Svenska kyrkan i sociala medier

Både att anpassa sig till sociala medier och att värna sin identitet är viktiga för Svenska kyrkan.

Bibliskt mörker och Samuel Beckett

Dock kan man inte komma ifrån att Beckett är en pessimist, som i de flesta fall blottlägger livets inneboende skörhet i ett osäkert dunkel eller kompakt mörker.

Vi faller inte på knä – vi reser oss upp!

Vi måste släppa kontrollen och se på oss själva som ömsesidigt delaktiga i utformandet av mässan.