Category Archives: Artikel

”Man behöver få må bra, åtminstone fyra timmar per dag”

Mötesplatsen syns mig som en verksamhet där man prövar, låter livet och människorna visa vägen, söker och finner välfungerande former, följer upp och formar på nytt.

Kyrkohandboksförslaget och de kyrkliga handlingarna

En strukturellt sett mera sammanhållen dopgudstjänst.

Lärans tid är förbi – nu väntar förundrans ödmjukhet

Jag vill att Svenska kyrkan formulerar en ny levande bekännelse som får växa fram ur gränsöverskridande möten.

Främlingsnyfikenhet

Främlingsnyfikenhet. Ju mer jag smakar på ordet, känns det nästan sakramentalt. Det är så trotsigt. Allt det främlingsfientliga kan bara slänga sig i väggen!

När kyrkan blir på riktigt

Historiens betydelse för vår förmåga att tolka nuet.

Begravning i förslag till ny Kyrkohandbok

Sammantaget är förslaget till Begravningsgudstjänst väl genomarbetat