Category Archives: Artikel

Att leva i en postsekulär tid – vad menas med det?

Att skapa förutsättningar för ett politiskt samtal för att upprätthålla det goda samhället där alla röster bidrar till sammanhållning och integration.

Tillsammans kan vi mer

Från att den enskilda församlingen format sin egen diakonala verksamhet har vi nu ett diakoniarbete i Uppsala där vi gemensamt tänker och reflekterar över olika diakonala frågor som många församlingar och diakoner tidigare varit ensamma om.

Den reformatoriska teologins relevans i vår tid

Luther hade ett eskatologiskt perspektiv – evangeliet kommer i en framtid att segra.

Luther 2017 – reformationsjubileum och Lutherdecennium

År 2017 är det reformationsjubileum – det är då 500 år sedan Luther publicerade sina 95 teser mot avlatshandeln.

Förslag till ny kyrkohandbok

Handboksförslaget är på många sätt ganska försiktigt och traditionsbevarande.

Hur mäter vi diakoni?

Vi vill peka på möjligheten att i avsaknad av riktlinjer börja i den andra änden, d.v.s. i det som faktiskt sker. Hur vet vi att vi gör rätt saker och på rätt sätt om vi inte frågar dem det berör?