Category Archives: Artikel

Människorna bakom dödahavsrullarna

Trots intensiv forskning så är dock de stora frågorna kring rullarnas historia till viss del fortfarande outredda.

Vad gör vi med våldets texter idag?

Vad gör vi med det våldsamma i Bibeln? Kanske det man alltid har gjort. Brottats, försökt förstå, mer eller mindre frimodigt. Kanske kan vi då i bästa fall lära oss något om oss själva och världen.

Lyft upp facklan ur diket

Vi får vila i en sakramental kyrkosyn som omfattar mänsklighetens fullhet.

I dikten möts vi kring obesvarade frågor

Mot slutet av 1800-talet var lyriken ett politiskt och filosofiskt forum, där författare och läsare kunde hantera och debattera gemensamma upplevelser, religiösa och politiska problem.