Category Archives: Artikel

Lyft upp facklan ur diket

Vi får vila i en sakramental kyrkosyn som omfattar mänsklighetens fullhet.

I dikten möts vi kring obesvarade frågor

Mot slutet av 1800-talet var lyriken ett politiskt och filosofiskt forum, där författare och läsare kunde hantera och debattera gemensamma upplevelser, religiösa och politiska problem.