Category Archives: Artikel

Främlingsnyfikenhet

Främlingsnyfikenhet. Ju mer jag smakar på ordet, känns det nästan sakramentalt. Det är så trotsigt. Allt det främlingsfientliga kan bara slänga sig i väggen!

När kyrkan blir på riktigt

Historiens betydelse för vår förmåga att tolka nuet.

Begravning i förslag till ny Kyrkohandbok

Sammantaget är förslaget till Begravningsgudstjänst väl genomarbetat

Med anledning av döden eller med anledning av livet

Att som präst möta sörjande vid en begravningsgudstjänst är bland det svåraste, men samtidigt bland de viktigaste uppgifterna i prästtjänsten.

Att leva i en postsekulär tid – vad menas med det?

Att skapa förutsättningar för ett politiskt samtal för att upprätthålla det goda samhället där alla röster bidrar till sammanhållning och integration.

Tillsammans kan vi mer

Från att den enskilda församlingen format sin egen diakonala verksamhet har vi nu ett diakoniarbete i Uppsala där vi gemensamt tänker och reflekterar över olika diakonala frågor som många församlingar och diakoner tidigare varit ensamma om.