Category Archives: Artikel

Bibliskt mörker och Samuel Beckett

Dock kan man inte komma ifrån att Beckett är en pessimist, som i de flesta fall blottlägger livets inneboende skörhet i ett osäkert dunkel eller kompakt mörker.

Vi faller inte på knä – vi reser oss upp!

Vi måste släppa kontrollen och se på oss själva som ömsesidigt delaktiga i utformandet av mässan.

Judiska museets utställning ”Juden Jesus”

Att vidhålla som ett etablerat, vetenskapligt grundat, faktum att Jesus var jude var däremot hösten 1939 nödvändigt för att värna god forskning samt av moraliska och politiska skäl.

Om organisation och Kristusbild

Nu bygger vi nya former för kyrkan. Som en löpeld över landet. Då är det evangelium att de små kommer alltid att finnas på olika sätt. Det har inte med ålder att göra. Det har heller inte med storlek att göra. Men det är evangelium att det är på det viset.

Diakoniinstitutionernas relationer till Svenska kyrkan

Oavsett det pågående utredningsarbetet finns det anledning att diskutera hur man ömsesidigt ser på relationerna mellan Svenska kyrkan och diakoniinstitutionerna.

Att förstå sin egen talang – handledarskap för blivande präster och diakoner

Handledaren har idag fått ett allt tydligare uppdrag från stiftet att vara en del av bedömningen kring den blivande kyrkoarbetarens lämplighet inför bland annat antagningskonferensen.