Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 2)

Artikel

Vi saknar en diskussion bland de kritiska rösterna till omskärelse av pojkar om samspelet mellan religionsfrihet, föräldrarnas roll och barnets rätt, inte minst till identitet och tillhörighet. (Del 2 av 2)

Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 1)

Artikel

Olika synsätt tenderar alltså att föra upp argumentationen kring omskärelse av pojkar till en nivå som därtill skapar en konflikt mellan olika rättigheter som tillskrivs barnet utifrån barnkonventionen. (Del 1 av 2)

Människorna bakom dödahavsrullarna

Artikel

Trots intensiv forskning så är dock de stora frågorna kring rullarnas historia till viss del fortfarande outredda.

Vad gör vi med våldets texter idag?

Artikel

Vad gör vi med det våldsamma i Bibeln? Kanske det man alltid har gjort. Brottats, försökt förstå, mer eller mindre frimodigt. Kanske kan vi då i bästa fall lära oss något om oss själva och världen.

Lyft upp facklan ur diket

Artikel

Vi får vila i en sakramental kyrkosyn som omfattar mänsklighetens fullhet.

I dikten möts vi kring obesvarade frågor

Artikel

Mot slutet av 1800-talet var lyriken ett politiskt och filosofiskt forum, där författare och läsare kunde hantera och debattera gemensamma upplevelser, religiösa och politiska problem.