Category Archives: Artikel

Unga vuxna, döden och ett förväntat liv

Om vi, oberoende av ålder, vågade tala mer om döden och samtidigt utmana föreställningen om att det enda meningsfulla livet är ett långt liv utan sjukdom och smärta, så kanske glädjen över det liv vi får skulle vara större.

Genusperspektiv i förslaget till ny kyrkohandbok

Många gudstjänstdeltagare, de som tillber en Gud som spränger traditionella könskategorier, upplever en stor befrielse av välsignelser som inte innebär att översköljas av en manlig gudsbild som sista moment i en högmässa.

Toner ur Vägmärken

Genom åren har det blivit ett 50-tal konserter med ”Toner ur Vägmärken”.

Ett verktyg för det som är mer än jag – efterföljelse på korsets väg

Martyr kan här betyda att ge sitt liv för sin djupaste övertygelse, för ”saken”, freden och rättvisan, och göra detta i fullt medvetande om att det handlar om Kristi efterföljelse.

Begravningsriter i Sverige

Denna livskraft hjälper individen att härda ut i en svår livssituation och att ta steget ut i vardagen igen, men i en ny roll.

Judiska renhetsregler under Jesus tid

Det var också självklart att man gifte sig, hade sex och skaffade barn, och att kvinnor menstruerade. Att vara oren var en del av vardagen.