Category Archives: Ledare

Gemenskapande eller utförande av tjänster?

Storleken på våra församlingar varierar som bekant stort. Vi behöver diskutera vad detta innebär för församlingarnas diakonala uppdrag.

Reva i Kristi kropp

Hur skulle jag kunna känna hopp, när samhället ser ut som det gör?

Den gemensamma drömmen

Vi behöver upprepa drömmar vi delar med andra om ett samhälle som förverkligar principer om människans värde och värdighet.

Den svåra samlingen

Varje gudstjänst innehåller Samling, Ordet och Sändning, oavsett om de firas på ett trygghetsboende eller i en katedral.

Självutplånande tjänare eller expressiv individualist?

Det behövs ett samlat grepp om biskopsvalen i Svenska kyrkan och en öppenhet kring kvalifikationer och behov.

Fattigmansterapi, folkteologi eller finkultur?

Var får vi näring för våra drömmar om frälsare, om kärlek och idealsamhällen idag?