Category Archives: Ledare

Bättre än hjälp till självhjälp

Våra församlingar kan på detta sätt att utöva diakoni på ett annorlunda sätt – jämfört med att dela ut matkassar – ge ekonomiska bidrag eller, som det också diskuteras, anta rollen som leverantör av välfärdstjänster.

Traditionskramare och traditionslöshet

När kyrkan ses som förmedlare av de ihåliga traditionerna då måste vi protestera.

Vardagsvisioner för framtidens kyrka

Det vi faktiskt vill göra kan visa oss vägen till dem vi vill bli.

Barn och stjärnor

Ett grundläggande problem är att det inte finns några effektiva internationella mekanismer för att komma till rätta med överträdelser av barnkonventionen.

Doktorera för att tänka nytt

Är det inte bättre att präster utvecklar sig på andra sätt, läser vidare till terapeuter, fördjupar sig i pedagogik, i ledarskap eller varför inte i gitarrspel och drama, vilket de kan få konkret användning för redan på nästa konfirmandläger?

Vem får knacka på?

Hur försvarar vi det olönsamma arbete som är kyrkans uppdrag när en julbasar kan generera en miljon?