Category Archives: Ledare

Bilden av Jesus

Hur får Jesus egentligen avbildas? Hur får en ”riktig” Jesus-bild se ut?

Domen mot Pussy Riot

Den ryska ortodoxa kyrkans närmast symbiosa förhållande till den ryska staten.

Kontakt, lokalt

Församlingens rutiner behöver alltså skapas tillsammans med socialtjänsten. Förtroende och kunskap byggs tillsammans.

Upp till kamp emot gubbstrutten

Ja, hur har du det med din egen inre gubbstrutt? Är det inte en ganska bra bild för det där jaget som är så inkrökt i sig själv att det hatar det främmande och okontrollerbara?

Om mod

Överlag förekommer ofta just påståenden om att räddhågsenhet och en undflyende ängslighet präglar kyrkliga vägval och beslut.

Kalk eller bägare?

Ordstriden kan te sig minst sagt perifer, ja, excentrisk. Men samtidigt säger den kanske en hel del om djupare teologiska spänningar, inte bara inom Svenska kyrkan.