Category Archives: Ledare

Upp till kamp emot gubbstrutten

Ja, hur har du det med din egen inre gubbstrutt? Är det inte en ganska bra bild för det där jaget som är så inkrökt i sig själv att det hatar det främmande och okontrollerbara?

Om mod

Överlag förekommer ofta just påståenden om att räddhågsenhet och en undflyende ängslighet präglar kyrkliga vägval och beslut.

Kalk eller bägare?

Ordstriden kan te sig minst sagt perifer, ja, excentrisk. Men samtidigt säger den kanske en hel del om djupare teologiska spänningar, inte bara inom Svenska kyrkan.

Det personliga varumärket

Jag vill peka på nåden som räcks till oss och inte till våra personliga varumärken.

Curla inte bort våldsamma berättelser

Det ofattliga våldet tar plats. Våldet finns också i Bibelns böcker. Det ska vi inte curla bort.

Vilka minnen är Svenska kyrkan bärare av?

Svenska kyrkan är en viktig minnesbärare i vårt samhälle utifrån sin del i den svenska historien.