Category Archives: Ledare

”Världen har blivit så konstig”

Istället för att låna sig till nostalgiskt vurmande över en svunnen tid som aldrig varit, kan kyrkan med sitt radikala kärleksbudskap visa på möjligheter som leder in i en ny tid.

”Frigörelse i ett trons språk?”

Vi kan inte bara upprepa de gamla tolkningarna, utan måste göra våra egna. Berättelsen är gemensam, tolkningen är öppen, nu är ansvaret vårt.

Identitetsdebatten och trosgemenskapen

Det pågår en märklig debatt i Svenska kyrkan just nu.

Blir du lönsam, lille vän?

I detta samhällsklimat, med kommersialisering och lönsamhetsvärdering av barn, är det kristna budskapet utmanande.

Det finns ingen enkel försoning

Det finns många sätt att tänka försoning, men inga ytliga eller enkla.

Vigningstjänstens ”Moment 22”

För prästerna finns den gamla ordningen med vad som förr hette missivering kvar, däremot är inte frågan om introduktionsår för diakoner löst.