Category Archives: Ledare

Bortom allt förnuft

Det är vårsol och vi rör oss utåt, men även inåt. Mot slutet av en vår och början av en sommar tvingas vi till eftertanke.

Kyrkan och döden

Något som personligen gör mig närmast fysiskt illamående är att vi ibland inför döden inte verkar vara lika.

Utanförställda barn med fattiga föräldrar

Systemen för omfördelning fungerar inte väl, deras fattigdomsreducerande förmåga brister.

”Världen har blivit så konstig”

Istället för att låna sig till nostalgiskt vurmande över en svunnen tid som aldrig varit, kan kyrkan med sitt radikala kärleksbudskap visa på möjligheter som leder in i en ny tid.

”Frigörelse i ett trons språk?”

Vi kan inte bara upprepa de gamla tolkningarna, utan måste göra våra egna. Berättelsen är gemensam, tolkningen är öppen, nu är ansvaret vårt.

Identitetsdebatten och trosgemenskapen

Det pågår en märklig debatt i Svenska kyrkan just nu.