Musikens teologi och det gåtfulla folkets identitet

Artikel

Den hållning som präglar handboksförslaget riskerar i förlängningen att förminska kyrkomusikens mångsidiga möjligheter att vitalisera och tjäna gudstjänsten.

Att vara kyrka på internet – Svenska kyrkan i sociala medier

Artikel

Både att anpassa sig till sociala medier och att värna sin identitet är viktiga för Svenska kyrkan.

Bibliskt mörker och Samuel Beckett

Artikel

Dock kan man inte komma ifrån att Beckett är en pessimist, som i de flesta fall blottlägger livets inneboende skörhet i ett osäkert dunkel eller kompakt mörker.

Vi faller inte på knä – vi reser oss upp!

Artikel

Vi måste släppa kontrollen och se på oss själva som ömsesidigt delaktiga i utformandet av mässan.

Judiska museets utställning ”Juden Jesus”

Artikel

Att vidhålla som ett etablerat, vetenskapligt grundat, faktum att Jesus var jude var däremot hösten 1939 nödvändigt för att värna god forskning samt av moraliska och politiska skäl.

Om organisation och Kristusbild

Artikel

Nu bygger vi nya former för kyrkan. Som en löpeld över landet. Då är det evangelium att de små kommer alltid att finnas på olika sätt. Det har inte med ålder att göra. Det har heller inte med storlek att göra. Men det är evangelium att det är på det viset.