INGMAR BERGMAN – 100 ÅR – gudsbilder och fadersbilder

Caroline Krook skriver i denna artikel om gudsbilder och fadersbilder hos Ingmar Bergman med anledning av att det är 100 år sedan Bergman föddes.

Tag chansen att vara lojal

Jag tänker att vi nu står inför ett vägval, som kyrka och individuellt. Med den nya handboken har vi chansen att tänka om och se till helheten istället för till vars och ens personliga preferenser.

Själavårdande samtal med den som har varit utsatt för sexuella övergrepp

Lisa Rudolfsson diskuterar här dels vilka behov som väcks och vilket stöd de som har varit utsatta för sexuella övergrepp behöver när de söker själavård, dels hur präster/pastorer inom olika kristna samfund i Sverige hanterar frågor om sexuella övergrepp inom ramen för själavård.

På väg till verklighet – Göran Bergstrand och pastoralteologi som samhällsresurs

När han nu stod inför sitt livs svåraste uppgift hade han ingen att anförtro sin nöd och sina svårigheter. Somligt läckte bara ut genom spontana, känsloladdade yttranden i förbigående. ”Jag förstår inte att en kvinna kan vara så hård.” – ”Jag såg satan på ryggen på henne.”  (Göran Bergstrand En själasörjares dilemma 2002 s 151) I read more »

En tid som behöver goda grannar

Att vara goda grannar. Och att ta ett särskilt ansvar som stor och resursstark kyrka med tillgång till så mycket av det offentliga rummet och det etablerade Sverige.

Pappis Olaus Petri – en plats för meningsfulla möten

Allt började år 2001 när några pappor med barn frågade om de kunde få låna lokaler i församlingshemmet, för att tillsammans med sina barn umgås, leka och fika.