Gud, gör ditt ord levande bland oss! – några reflektioner utifrån det reviderade kyrkohandboksförslaget

Hur blir gudstjänst på riktigt för hela församlingen och inte bara en angelägenhet för trogna eller vana gudstjänstbesökare? Hur undviks att gudstjänst mest blir en spegel av det lyckosamma medelklasslivet?

Och däremellan kommer fastan

I ett tankesystem som räknar med detta livet som vårt enda liv så läggs fokus på att rädda våra kroppar, snarare än själar.

Årsindex 2015

Index för år 2015, årgång 111 av Svensk Kyrkotidning.

Känsliga begrepp om Israel och judar

Vi dömer ut en annans åsikt på grund av vilka ord han/hon använder och från den utgångspunkten kan det inte bli någon fruktbar fortsättning på diskussionen.

”Vi är inte som dem”

Har detta ställningstagande någonsin varit fruktbart?

Problem och möjligheter i Jesusforskningen

Eftersom Jesusbilderna både påverkar och påverkas av den kristna traditionen så har Jesusforskningen alltid varit en känslig affär.