Upprop för moralisk upprustning

Nu är tid att spänna på sig sanningen som bälte och klä på oss rättfärdighetens pansar. Vi behöver sprida det goda budskapet om fred och om att kärleken räcker längre än till oss själva.

Varför är du lutheran?

Jag menar att både reformationen och upplysningen är avgörande för mycket gott som vi också har uppnått i vår tid, inte minst det mått av jämlikhet som vi hittills åstadkommit.

Teologins reträtt

Den kristna kyrkan har alltsedan aposteln Paulus varit behjälplig av ett ledarskap som också innehåller sin beskärda teologiska del.

Ekologisk reformation – traditionsåtervinning och hållbar feministisk teologi

Genom att återvända till traditionen kan vi bli påminda om att de eventuella kriser vi står inför må vara nya i vår tid men att människor befunnit sig i kris i princip under hela evangeliets historia. För att inte ett återvändande till traditionen ska bli en återgång till ruta ett i kampen för frihet och glädje för människan menar Jenny Karlsson i denna artikel att vi parallellt ska ta till oss den kritik och den kunskap som den feministteologiska kritiken gett oss under snart fem decennier.

Reformation pågår…

Tillsammans kan vi åstadkomma en start på det kunskapslyft och den bildningsreformation som vår kyrka och vårt samhälle behöver.

Gott nytt reformationsår!

För nog är det den kyrkliga självkritiken som var/är själva poängen med reformationen? Att upptäcka och avslöja det som skymmer och leder oss bort från evangeliet, nåden, Kristus?