Välkommen!

Välkommen till Svensk Kyrkotidnings nya hemsida!

Kyrkan och döden

Något som personligen gör mig närmast fysiskt illamående är att vi ibland inför döden inte verkar vara lika.

Utanförställda barn med fattiga föräldrar

Systemen för omfördelning fungerar inte väl, deras fattigdomsreducerande förmåga brister.

”Världen har blivit så konstig”

Istället för att låna sig till nostalgiskt vurmande över en svunnen tid som aldrig varit, kan kyrkan med sitt radikala kärleksbudskap visa på möjligheter som leder in i en ny tid.

En okritisk användning av teologiska texter

Thomas Kazen svarar i denna debattartikel på Anders Runessons genmäle i Svensk Kyrkotidning nummer 5 / 2012 om hur vi ska ställa oss till historiska påståenden om Jesus.

”Frigörelse i ett trons språk?”

Vi kan inte bara upprepa de gamla tolkningarna, utan måste göra våra egna. Berättelsen är gemensam, tolkningen är öppen, nu är ansvaret vårt.