Val av biskop på andra sidan #metoo

#Metoo handlar i grunden inte om sex utan om makt och närmare bestämt missbruk av makten

Hör, ni som har öron!

Hur går dialogen mellan präst och församling egentligen till? I sin masteruppsats ”Hör ni som har öron. En studie av samtalets funktion i nutida predikan” har Frida Mannerfelt gjort en empirisk undersökning som jämförde nio prästers predikningar med samtal de förde med församlingen om bibeltexterna. I denna artikel redovisas huvudlinjerna i uppsatsen.

Teologisk reflektion om könsidentitet ̶ uppfodrande för kyrkomötet

Det är hög tid för kyrkomötet att ta frågorna om männiksors könsidentitet på allvar

Gud sade ”Varde ljus”, men det vart inte så ljust

I denna artikel ställer sig Anne Sörman frågan vad som skett i Svenska kyrkan sedan #metoo uppropet började. Sörman efterfrågar en fördjupad teologisk reflektion i dess efterföljd och ställer också frågan vilka teologiska utmaningar Svenska kyrkan nu ställs inför?

Den groteska kroppen

Evangeliets radikalitet värnar om den groteska kroppen. Vi retuscherar och evangeliet klär av.

Hinder för diakonal utveckling i församling

Finns det hinder för att utveckla diakonin i församlingar? Vilka är de i så fall? En ny rapport om hinder för diakonal utveckling visar vad diakoner och kyrkoherdar tycker. Miriam Hollmer Redogör här för rapportens huvudslutsatser.