Falsk ödmjukhet

Biskopsgårdarna är numera inga slutna borgar där biskopen residerar.

Mellan himmel och helvete

Den för förnuftet allra mest tilltalande utformningen av en lära om enkel predestination utgörs av ståndpunkten att Gud på förhand har bestämt att alla människor ska komma till himlen när de dör.

Vinstintressen som hotar människovärdet

Vinstdebatten aktualiserar grundläggande människosynsfrågor och etiska frågor som vi kan och bör diskutera.

Samverkande diakonalt arbete i Malmö

Att arbeta mot ojämlikhet och orättvisa, att arbeta för barn och vuxnas självklara rätt att hoppfullt kunna blicka framåt är en kristen och diakonal angelägenhet.

Gemenskapande eller utförande av tjänster?

Storleken på våra församlingar varierar som bekant stort. Vi behöver diskutera vad detta innebär för församlingarnas diakonala uppdrag.

Hopp inför framtiden

Kan man tala om hopp inför framtiden när viktiga och nödvändiga strukturomvandlingar gör så att medarbetare går på knäna av oro och rädsla?