Musikens teologi och det gåtfulla folkets identitet

Den hållning som präglar handboksförslaget riskerar i förlängningen att förminska kyrkomusikens mångsidiga möjligheter att vitalisera och tjäna gudstjänsten.

Kalla mig gärna samhällsupplösare, Jimmie!

Jimmie Åkesson förkunnade i sitt sommartal att ”fädernas kyrka” skulle ryckas ur ”samhällsupplösarnas” händer.

Att vara kyrka på internet – Svenska kyrkan i sociala medier

Både att anpassa sig till sociala medier och att värna sin identitet är viktiga för Svenska kyrkan.

De anställdas val?

Jag sitter och funderar över valveckans aktiviteter och hur jag ska lyckas med uppgiften att motivera folk att rösta, när jag ärligt talat har lite svårt att motivera mig själv.

Bibliskt mörker och Samuel Beckett

Dock kan man inte komma ifrån att Beckett är en pessimist, som i de flesta fall blottlägger livets inneboende skörhet i ett osäkert dunkel eller kompakt mörker.

En politisk verklighet för Svenska kyrkan

Svenska kyrkan fick andra möjliga roller i den samhälleliga verklighet som oundvikligen är politisk.