Samverkande diakonalt arbete i Malmö

Att arbeta mot ojämlikhet och orättvisa, att arbeta för barn och vuxnas självklara rätt att hoppfullt kunna blicka framåt är en kristen och diakonal angelägenhet.

Gemenskapande eller utförande av tjänster?

Storleken på våra församlingar varierar som bekant stort. Vi behöver diskutera vad detta innebär för församlingarnas diakonala uppdrag.

Hopp inför framtiden

Kan man tala om hopp inför framtiden när viktiga och nödvändiga strukturomvandlingar gör så att medarbetare går på knäna av oro och rädsla?

Reva i Kristi kropp

Hur skulle jag kunna känna hopp, när samhället ser ut som det gör?

Den gemensamma drömmen

Vi behöver upprepa drömmar vi delar med andra om ett samhälle som förverkligar principer om människans värde och värdighet.

Tillsyn över ämbetsbärare i Svenska kyrkan och Church of England (Del 2)

Utifrån olika teologiska ståndpunkter skiljer sig den rättsliga processen åt i de båda kyrkorna även om regelverket vad gäller vad som krävs av präster har påfallande likheter.