Kontakt, lokalt

Församlingens rutiner behöver alltså skapas tillsammans med socialtjänsten. Förtroende och kunskap byggs tillsammans.

Medlemsfiske eller pastoral tillvändhet?

Tröskeln att vända sig till kyrkan med önskan om att få döpa sig hade blivit för hög.

Upp till kamp emot gubbstrutten

Ja, hur har du det med din egen inre gubbstrutt? Är det inte en ganska bra bild för det där jaget som är så inkrökt i sig själv att det hatar det främmande och okontrollerbara?

Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 2)

Vi saknar en diskussion bland de kritiska rösterna till omskärelse av pojkar om samspelet mellan religionsfrihet, föräldrarnas roll och barnets rätt, inte minst till identitet och tillhörighet. (Del 2 av 2)

Om mod

Överlag förekommer ofta just påståenden om att räddhågsenhet och en undflyende ängslighet präglar kyrkliga vägval och beslut.

Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 1)

Olika synsätt tenderar alltså att föra upp argumentationen kring omskärelse av pojkar till en nivå som därtill skapar en konflikt mellan olika rättigheter som tillskrivs barnet utifrån barnkonventionen. (Del 1 av 2)