Kritisk granskning av Gummibibeln

Gummibibelns ambitioner och kvaliteter gör mig bara ännu mer sorgsen.

Självutplånande tjänare eller expressiv individualist?

Det behövs ett samlat grepp om biskopsvalen i Svenska kyrkan och en öppenhet kring kvalifikationer och behov.

Som på film – filmens betydelse för brudpars berättelser om sina bröllop

Det är Svenska kyrkans ansvar att ta makt över sin berättelse. Vilken bröllopsberättelse vill kyrkan förmedla?

Fattigmansterapi, folkteologi eller finkultur?

Var får vi näring för våra drömmar om frälsare, om kärlek och idealsamhällen idag?

Frågor som väcker nyfikenhet

Vi tror att den processen mår bra av att man samtalar om frågan: Vem vill veta vad?

”Man behöver få må bra, åtminstone fyra timmar per dag”

Mötesplatsen syns mig som en verksamhet där man prövar, låter livet och människorna visa vägen, söker och finner välfungerande former, följer upp och formar på nytt.