Främlingsnyfikenhet

Främlingsnyfikenhet. Ju mer jag smakar på ordet, känns det nästan sakramentalt. Det är så trotsigt. Allt det främlingsfientliga kan bara slänga sig i väggen!

Vardagsvisioner för framtidens kyrka

Det vi faktiskt vill göra kan visa oss vägen till dem vi vill bli.

Årsindex 2012

Index för år 2012, årgång 108 av Svensk Kyrkotidning.

När kyrkan blir på riktigt

Historiens betydelse för vår förmåga att tolka nuet.

Barn och stjärnor

Ett grundläggande problem är att det inte finns några effektiva internationella mekanismer för att komma till rätta med överträdelser av barnkonventionen.

Begravning i förslag till ny Kyrkohandbok

Sammantaget är förslaget till Begravningsgudstjänst väl genomarbetat