Domen mot Pussy Riot

Den ryska ortodoxa kyrkans närmast symbiosa förhållande till den ryska staten.

Hur mäter vi diakoni?

Vi vill peka på möjligheten att i avsaknad av riktlinjer börja i den andra änden, d.v.s. i det som faktiskt sker. Hur vet vi att vi gör rätt saker och på rätt sätt om vi inte frågar dem det berör?

Födda fördömda?

Vart de än kommer och var de än bor skapas en mörk berättelse av diskriminering, hot och hat: på modern svenska grövsta slag av mobbning.

Kontakt, lokalt

Församlingens rutiner behöver alltså skapas tillsammans med socialtjänsten. Förtroende och kunskap byggs tillsammans.

Medlemsfiske eller pastoral tillvändhet?

Tröskeln att vända sig till kyrkan med önskan om att få döpa sig hade blivit för hög.

Upp till kamp emot gubbstrutten

Ja, hur har du det med din egen inre gubbstrutt? Är det inte en ganska bra bild för det där jaget som är så inkrökt i sig själv att det hatar det främmande och okontrollerbara?