Dialog eller apologetik?

Den nutida läsaren får ingen annan hjälp med det som skaver än tilliten till anden som generalförklaring till det vi inte förstår.

Drop-in-dop och den villkorslösa nåden

Drop-in-dopet bjuder motstånd mot villkorad nåd.

Årsindex 2011

Index för år 2011, årgång 107 av Svensk Kyrkotidning.