Drop-in-dop och den villkorslösa nåden

Drop-in-dopet bjuder motstånd mot villkorad nåd.

Årsindex 2011

Index för år 2011, årgång 107 av Svensk Kyrkotidning.