Lyft upp facklan ur diket

Vi får vila i en sakramental kyrkosyn som omfattar mänsklighetens fullhet.

Vilka minnen är Svenska kyrkan bärare av?

Svenska kyrkan är en viktig minnesbärare i vårt samhälle utifrån sin del i den svenska historien.

I dikten möts vi kring obesvarade frågor

Mot slutet av 1800-talet var lyriken ett politiskt och filosofiskt forum, där författare och läsare kunde hantera och debattera gemensamma upplevelser, religiösa och politiska problem.

Bortom allt förnuft

Det är vårsol och vi rör oss utåt, men även inåt. Mot slutet av en vår och början av en sommar tvingas vi till eftertanke.

Välkommen!

Välkommen till Svensk Kyrkotidnings nya hemsida!

Kyrkan och döden

Något som personligen gör mig närmast fysiskt illamående är att vi ibland inför döden inte verkar vara lika.