Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 2)

Vi saknar en diskussion bland de kritiska rösterna till omskärelse av pojkar om samspelet mellan religionsfrihet, föräldrarnas roll och barnets rätt, inte minst till identitet och tillhörighet. (Del 2 av 2)

Om mod

Överlag förekommer ofta just påståenden om att räddhågsenhet och en undflyende ängslighet präglar kyrkliga vägval och beslut.

Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 1)

Olika synsätt tenderar alltså att föra upp argumentationen kring omskärelse av pojkar till en nivå som därtill skapar en konflikt mellan olika rättigheter som tillskrivs barnet utifrån barnkonventionen. (Del 1 av 2)

Kalk eller bägare?

Ordstriden kan te sig minst sagt perifer, ja, excentrisk. Men samtidigt säger den kanske en hel del om djupare teologiska spänningar, inte bara inom Svenska kyrkan.

Människorna bakom dödahavsrullarna

Trots intensiv forskning så är dock de stora frågorna kring rullarnas historia till viss del fortfarande outredda.

Det personliga varumärket

Jag vill peka på nåden som räcks till oss och inte till våra personliga varumärken.