Barnets rätt och omskärelse av pojkar (Del 1)

Olika synsätt tenderar alltså att föra upp argumentationen kring omskärelse av pojkar till en nivå som därtill skapar en konflikt mellan olika rättigheter som tillskrivs barnet utifrån barnkonventionen. (Del 1 av 2)

Kalk eller bägare?

Ordstriden kan te sig minst sagt perifer, ja, excentrisk. Men samtidigt säger den kanske en hel del om djupare teologiska spänningar, inte bara inom Svenska kyrkan.

Människorna bakom dödahavsrullarna

Trots intensiv forskning så är dock de stora frågorna kring rullarnas historia till viss del fortfarande outredda.

Det personliga varumärket

Jag vill peka på nåden som räcks till oss och inte till våra personliga varumärken.

Vad gör vi med våldets texter idag?

Vad gör vi med det våldsamma i Bibeln? Kanske det man alltid har gjort. Brottats, försökt förstå, mer eller mindre frimodigt. Kanske kan vi då i bästa fall lära oss något om oss själva och världen.

Curla inte bort våldsamma berättelser

Det ofattliga våldet tar plats. Våldet finns också i Bibelns böcker. Det ska vi inte curla bort.