Blir du lönsam, lille vän?

I detta samhällsklimat, med kommersialisering och lönsamhetsvärdering av barn, är det kristna budskapet utmanande.

Det finns ingen enkel försoning

Det finns många sätt att tänka försoning, men inga ytliga eller enkla.

Vigningstjänstens ”Moment 22”

För prästerna finns den gamla ordningen med vad som förr hette missivering kvar, däremot är inte frågan om introduktionsår för diakoner löst.

Omstart

Kyrkans uppdrag att erbjuda ett alternativ har kanske aldrig varit viktigare än idag.

Dialog eller apologetik?

Den nutida läsaren får ingen annan hjälp med det som skaver än tilliten till anden som generalförklaring till det vi inte förstår.

Drop-in-dop och den villkorslösa nåden

Drop-in-dopet bjuder motstånd mot villkorad nåd.