Gudstjänsten i centrum?

Ledare

Vid närmare eftertanke vet jag inte om jag någonsin hört en kollega uttrycka att det den mest av allt önskar att människor kunde få uppleva är den fantastiska känsla en högmässa i Svenska kyrkan kan ge. Har du?

Inte alltid enkelt, men välsignat

Artikel

Den stora utmaningen jag ser framåt är att integrera integrationsarbetet i församlingens ordinarie verksamhet.

Hänger det alls ihop?

Ledare

Jag tror att vi har ett stort behov av att jobba med hur vi förstår, och därmed kan driva, det som beskrivs som kyrkans uppgift.

Unga vuxna, döden och ett förväntat liv

Artikel

Om vi, oberoende av ålder, vågade tala mer om döden och samtidigt utmana föreställningen om att det enda meningsfulla livet är ett långt liv utan sjukdom och smärta, så kanske glädjen över det liv vi får skulle vara större.

Kallad till präst

Ledare

För att den blivande prästen ska kunna känna sig trygg och frimodig och göra ett gott arbete i församlingstjänst behövs en förstklassig prästutbildning inom Svenska kyrkan.

Genusperspektiv i förslaget till ny kyrkohandbok

Artikel

Många gudstjänstdeltagare, de som tillber en Gud som spränger traditionella könskategorier, upplever en stor befrielse av välsignelser som inte innebär att översköljas av en manlig gudsbild som sista moment i en högmässa.