Katolska kvinnor tar till orda

Artikel

Katolska kvinnor börjar tränga in i Vatikanens mansdominerade värld och påverka den romerska mentaliteten när det gäller kvinnans roll i själva kyrkostrukturen.

Vår pinsamma kyrka

Ledare

Den enkla förklaringen till pinsamheten är förstås att också vi som företräder eller är en aktiv del av Svenska kyrkan bär med oss skolgårdsupplevelsen av att som kristen vara lite töntigare än andra.

Landets folk – om israelers och palestiniers politiska och teologiska berättelser

Artikel

Jag tillhör dem som anser att den israelisk-palestinska konfliktens orsak är land, gränser och nationalism, inte religion eller teologi.

Gemensamt ansvar – vidgade rum

Ledare

Svenska kyrkans behöver en solidarisk och realistisk utjämning och förvaltning som fungerar långsiktigt med minskade ekonomiska förutsättningar. Det behövs också en fördjupad teologisk grundsyn som vidgar dessa platsers betydelse och som ser platserna i ett brett församlingsperspektiv.

Kyrkornas sociala insatser

Artikel

Att leva i en tid som varken är religiös eller sekulär är en teologisk utmaning. Vem blir Gud i ett sådant sammanhang?

Att möta sin tids utmaningar

Ledare

Stockholmsmötet var ett svar på en växande insikt om att kravet på rättvisa var rättmätigt, att nöden var verklig och på det storkrig som slutat bara några år tidigare.